Proizvajamo

V skupini GEN skrbimo za zanesljivo proizvodnjo električne energije iz trajnostnih in nizkoogljičnih virov. Najpomembnejša vira za proizvodnjo električne energije v elektrarnah skupine GEN sta jedrska in vodna energija. 

Tržimo in prodajamo

Nadaljujemo začrtano pot trgovanja in prodaje električne energije ter na podlagi lastnih znanj in sposobnosti prodamo vse več električne energije, proizvedene iz lastnih virov.

Novice
Vabljeni k ogledu letnega poročila družbe in skupine GEN za leto 2015
Poslanstvo GEN uresničujemo ljudje – zaposleni, ki s svojim vsakodnevnim strokovnim, predanim in odgovornim delom prispevajo k vsem vidikom uresničevanja trajnostnega razvoja: k obratovalni učinkovitosti, poslovni odličnosti, okoljski odgovornosti in družbeni skrbnosti skupine GEN ter vseh vanjo vključenih družb.  Več...
Letno poročilo 2015 Letno poročilo 2015
Predstavitveni video skupine GEN Predstavitveni video skupine GEN