SLO | ENG

Zaradi izredne hidrologije že avgusta dosegli celoletne plane

 
 

Vrbina, 28.08.2014

Štiri velike hidroelektrarne iz družbe SEL – HE Moste, HE Mavčiče, HE Medvode in HE Vrhovo – so 25. avgusta 2014 s 307 GWh proizvedene energije že dosegle celoletni plan proizvodnje. več »


Uprava SDH sprejela Razvojni načrt skupine GEN

 
 

Vrbina, 06.08.2014

4. avgusta 2014 se je uprava SDH na skupščini v vlogi ustanovitelja in edinega družbenika GEN energije seznanila z Letnim poročilom družbe in skupine GEN za leto 2013 ter sprejela sklep, da se bilančni dobiček za leto 2013, ki znaša 7.786.535,00 EUR, uporabi za izplačilo udeležbe na dobičku ustanovitelju do 30. 11. 2014. več »


Skupina GEN po novem večinska lastnica Hidroelektrarn na spodnji Savi

 
 

Krško, 02.07.2014

V sredo, 2. julija 2014, so v Krškem direktorji družb GEN energija d.o.o., SEL in HSE podpisali Pogodbo o odsvojitvi dela poslovnega deleža v družbi HESS. HESS bo tako prešel v večinsko, 51-odstotno lastništvo skupine GEN. več »