Proizvajamo

V Skupini GEN skrbimo za zanesljivo proizvodnjo električne energije iz trajnostnih in nizkoogljičnih virov. Najpomembnejša vira za proizvodnjo električne energije v elektrarnah Skupine GEN sta jedrska in vodna energija. 

Tržimo in prodajamo

Nadaljujemo začrtano pot trgovanja in prodaje električne energije ter na podlagi lastnih znanj in sposobnosti prodamo vse več električne energije, proizvedene iz lastnih virov.

Novice
Generalni direktor GEN dr. Paravan na Svetovni jedrski razstavi v Parizu
V Parizu je od 28. do 30. novembra potekala Svetovna jedrska razstava (WNE 2023), največji mednarodni sejem ponudnikov storitev in izdelkov z jedrskega področja. Razstava, na kateri se je predstavilo več kot 700 vodilnih dobaviteljev opreme in storitev za jedrske elektrarne in druge jedrske objekte iz 76 držav, je privabila več kot 20.000 obiskovalcev. Široka udeležba iz gospodarskih in tudi političnih vrst ter pestro dogajanje nakazujeta intenziven razvoj jedrske industrije v Evropi in v svetu. Več...
Letno poročilo družbe in Skupine GEN 2022 Letno poročilo družbe in Skupine GEN 2022