Energija za prihodnost

V skupini GEN si prizadevamo za oblikovanje zanesljive, nizkoogljične in konkurenčne energetske prihodnosti Slovenije. Zavzemamo se za prehod na večjo rabo doma proizvedene, čiste električne energije, ki lahko postopoma nadomesti rabo energije iz uvoženih fosilnih virov.

Pripravljene imamo strateške razvojne načrte in investicije, ki bodo k temu pomembno prispevali, usmerjeni pa so v: