Energija za prihodnost

V skupini GEN si prizadevamo za oblikovanje zanesljive, nizkoogljične in konkurenčne energetske prihodnosti Slovenije. Zavzemamo se za prehod na večjo rabo doma proizvedene, čiste električne energije, ki lahko postopoma nadomesti rabo energije iz uvoženih fosilnih virov.

Pripravljene imamo strateške razvojne načrte in investicije, ki bodo k temu pomembno prispevali, usmerjeni pa so v:

  • nadaljevanje izgradnje HE na spodnji Savi,
  • nadaljevanje tehnološke nadgradnje NEK,
  • zamenjavo plinskih blokov TEB,
  • priprave na gradnjo HE na srednji Savi ter
  • načrtovanje in pripravo na gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne Krško (JEK 2).