Hidroelektrarne na spodnji Savi

Voda kot obnovljiv in nizkoogljičen vir energije za GEN predstavlja prednostno področje razvoja, zato intenzivno sodelujemo pri izgradnji hidroelektrarn na spodnji Savi. Tako uresničujemo širitev lastnega proizvodnega portfelja, temelječega na čistih virih energije.

HE Brežice

Izgradnja verige petih novih hidroelektrarn na spodnji Savi (Boštanj, Arto - Blanca, Krško, Brežice, Mokrice) bo več kot podvojila proizvodnjo pasovne in deloma tudi trapezne energije na Savi. Veriga HE, katerih izgradnjo načrtujemo postopoma do leta 2018, bo pomenila 21 odstotkov proizvodnje slovenskih HE. Pokrivala bo predvidoma šest odstotkov skupne porabe električne energije v državi.

 

Aktualne novice o gradnji hidroelektrarn si lahko ogledate tukaj.