Hidroelektrarne na spodnji Savi

Voda kot obnovljiv in nizkoogljičen vir energije za GEN predstavlja pomembno področje razvoja, zato aktivno sodelujemo pri izgradnji hidroelektrarn na spodnji Savi. Tako uresničujemo širitev lastnega proizvodnega portfelja, temelječega na čistih virih energije.

HE Mokrice

Izgradnja verige petih novih hidroelektrarn na spodnji Savi (Boštanj, Arto - Blanca, Krško, Brežice, Mokrice) bo z zaključeno izgradnjo zadnje v verigi, HE Mokrice, več kot podvojila proizvodnjo pasovne in deloma tudi trapezne energije na Savi. Hidroelektrarne na spodnji Savi bodo skupno pomenile 21 odstotkov proizvodnje slovenskih hidroelektrarn. Pokrivale bodo predvidoma šest odstotkov skupne porabe električne energije v državi.

 

Aktualne novice o gradnji hidroelektrarn si lahko ogledate tukaj.