Projekt JEK2

Jedrska energija je pomemben steber oskrbe z električno energijo v Sloveniji in najpomembnejši proizvodni vir v skupini GEN. Jedrska energija kot nizkoogljičen vir lahko pomembno prispeva k trajnostni energetski prihodnosti. Projekt načrtovanja in priprave na gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem JEK2 je eden osrednjih strateških razvojnih projektov skupine GEN. 

Investicija v JEK2 bo imela pozitiven vpliv na celotno slovensko gospodarstvo. JEK2 pomeni varno in zanesljivo oskrbo z 8 do 12 TWh električne energije letno, odvisno od velikosti elektrarne. Gre za domač vir energije, kar vpliva na zmanjševanje energetske uvozne odvisnosti Slovenije. Jedrska energija je konkurenčen vir energije, ki zagotavlja predvidljivo in stabilno ceno električne energije. Kot nizkoogljičen vir energije zagotavlja tudi zmanjševanje izpustov CO2 na nacionalni ravni.

Časovnica projekta JEK2

V skupini GEN se zavzemamo za strokovno utemeljen, učinkovit, transparenten in odgovoren potek projekta JEK2. Projekt je prešel v fazo, ko moramo pridobiti jasno stališče lastnika, Republike Slovenije. Sprejeti je treba strateško odločitev o energetski prihodnosti Slovenije.

Ključne prednosti načrtovanega projekta JEK2

ZANESLJIVA IN VARNA OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO

 • varna in zanesljiva oskrba z električno energijo (8–12 TWh letno, odvisno od velikosti elektrarne)
 • domač vir energije: zmanjševanje energetske uvozne odvisnosti
 • konkurenčen vir energije: sprejemljiva, predvidljiva in stabilna cena električne energije
 • reaktor tretje generacije: izboljšana tehnologija, izboljšana varnost, večja ekonomska konkurenčnost
 • izpolnjevanje najvišjih mednarodnih varnostnih zahtev in standardov
 • delovanje v pasu ali trapezu,

 

OKOLJU IN PODNEBJU PRIJAZNA PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

 • optimalna rešitev za okoljske zahteve in standarde
 • zmanjšanje emisij CO2 na nacionalni ravni
 • zmanjšanje količine obstoječih in predvidenih radioaktivnih odpadkov (predvsem zaradi izboljšanih obratovalnih sistemov in procesov jedrskih elektrarn 3. generacije, ki bistveno zmanjšujejo količino nizkih in srednje radioaktivnih odpadkov, pa tudi zaradi možnosti ponovne uporabe reprocesiranega goriva, tj. do 96 odstotkov mase izrabljenega jedrskega goriva)

 

DRUŽBENA SINERGIJA

 • možnost souporabe koristne toplote (daljinsko ogrevanje – lokalno ali širše),
 • možnost sodelovanja slovenskega gospodarstva v vseh razvojnih stopnjah (zasnova, gradnja, oprema, montiranje, sofinanciranje),
 • pozitivni učinki na gospodarski razvoj in življenjski standard, visokokvalificirana delovna mesta.