Zaposleni

V Skupini GEN se zavedamo, da je znanje zaposlenih presečišče uresničevanja trajnostnega razvoja na vseh treh ravneh našega delovanja: poslovno-obratovalni, družbeni in okoljski. Zato si nenehno prizadevamo za izobraževanje, usposabljanje ter strokovni in osebnostni razvoj vseh zaposlenih v družbah Skupine GEN.

V letu 2019 nas je bilo 1.418 oziroma ob upoštevanju pravil konsolidacije 1.104 zaposlenih, od katerih jih ima več kot polovica vsaj višje šolsko oziroma univerzitetno izobrazbo. Število zaposlenih sledi rasti in razvoju skupine ter izzivom, ki jih prinašata.

 

Število zaposlenih glede na raven strokovne izobrazbe, na dan 31. 12. 2019:

SKUPINA GEN             1. raven      2. raven      3. raven      4. raven      5. raven       6. raven      7. raven      8. raven      9. raven      10. raven      SKUPAJ     

GEN energija

0 0 0 0 5 7 7 34 2 5 60

GEN-I

0 0 0 7 92 18 170 155 20 15 477

NEK

0 2 1 17 251 71 55 205 16 10 628

SEL

5 0 0 20 32 12 9 16 4 0 98

TEB

0 3 0 19 32 17 12 20 0 1 104

HESS

0 0 0 2 17 4 11 14 2 1 51

SKUPAJ

5 5 1 65 429 129 264 444 44 32 1.418

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izobrazbena struktura v skupini GEN

Zaradi kompleksnosti in zahtevnosti dela v družbah skupine GEN (organigram skupine GEN) ima več kot polovica zaposlenih vsaj višješolsko izobrazbo. 

V skupini GEN je bilo v letu 2019 zaposlenih 32 doktorjev/doktoric znanosti, 44 magistrov/magistric znanosti in 444 univerzitetnih diplomantk/diplomantov. Ključna strokovna področja zaposlenih z 8. ravnjo strokovne izobrazbe (magistri/-ce in doktorji/-ice znanosti) so:

  • jedrska tehnika in jedrska energetika,
  • elektrotehnika,
  • jedrska fizika,
  • strojništvo in
  • ekonomija.
Poslanstvo skupine GEN uresničujejo ljudje – zaposleni

S svojim vsakodnevnim strokovnim, predanim in odgovornim delom prispevajo k vsem vidikom uresničevanja trajnostnega razvoja k:

  • obratovalni učinkovitosti,
  • poslovni odličnosti,
  • okoljski odgovornosti in
  • družbeni skrbnosti skupine GEN ter vseh vanjo vključenih družb.