RAZPISUJEMO KADROVSKO ŠTIPENDIJO ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020

Za študente, ki se izobražujejo po programu za pridobitev izobrazbe na prvostopenjskem univerzitetnem študijskem programu na Fakulteti za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, Ljubljana, in sicer:

1 štipendijo za študijski program Elektrotehnika za 1. letnik.

Razpisni pogoji:

Na razpis se lahko s poslano vlogo za dodelitev kadrovske štipendije s kratkim življenjepisom prijavijo:

  • študenti, ki se bodo v študijskem letu 2019/2020 redno vpisali v 1. letnik zgoraj omenjenega programa

Vlogi je potrebno priložiti:

  • spričevalo zadnjega letnika srednje šole
  • potrdilo o vpisu v 1. letnik zgoraj omenjenega programa

Rok za vložitev vloge: 02.10.2019

Vlogo posredujte na naslov: GEN energija d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško ali e-naslov: info@gen-energija.si.