Električna energija iz malih elektrarn na OVE

Družbe v skupini GEN imajo v lasti tudi male proizvodne enote za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (OVE).  Skupno smo v teh enotah v letu 2016 proizvedli 0,0003 % električne energije, proizvedene v elektrarnah skupine GEN.