Proizvajamo

V skupini GEN skrbimo za zanesljivo proizvodnjo električne energije iz trajnostnih in nizkoogljičnih virov. Najpomembnejša vira za proizvodnjo električne energije v elektrarnah skupine GEN sta jedrska in vodna energija. 

Tržimo in prodajamo

Nadaljujemo začrtano pot trgovanja in prodaje električne energije ter na podlagi lastnih znanj in sposobnosti prodamo vse več električne energije, proizvedene iz lastnih virov.

Novice
Nadzorni svet potrdil Letno poročilo družbe in skupine GEN za leto 2015
Nadzorni svet družbe GEN energija se je včeraj sestal na redni seji. Na njej je obravnaval in potrdil Letno poročilo družbe in skupine GEN za leto 2015.  Več...