Proizvajamo

V skupini GEN skrbimo za zanesljivo proizvodnjo električne energije iz trajnostnih in nizkoogljičnih virov. Najpomembnejša vira za proizvodnjo električne energije v elektrarnah skupine GEN sta jedrska in vodna energija. 

Tržimo in prodajamo

Nadaljujemo začrtano pot trgovanja in prodaje električne energije ter na podlagi lastnih znanj in sposobnosti prodamo vse več električne energije, proizvedene iz lastnih virov.

Novice
Nadzorni svet o poslovanju družbe in skupine GEN v prvih devetih mesecih leta
Nadzorni svet družbe GEN energija se je danes sestal na svoji triindvajseti redni seji.  Več...
Predstavitveni video skupine GEN Predstavitveni video skupine GEN