Proizvajamo

V Skupini GEN skrbimo za zanesljivo proizvodnjo električne energije iz trajnostnih in nizkoogljičnih virov. Najpomembnejša vira za proizvodnjo električne energije v elektrarnah Skupine GEN sta jedrska in vodna energija. 

Tržimo in prodajamo

Nadaljujemo začrtano pot trgovanja in prodaje električne energije ter na podlagi lastnih znanj in sposobnosti prodamo vse več električne energije, proizvedene iz lastnih virov.

Novice
Občinskemu svetu Mestne občine Krško predstavili razvojne usmeritve Skupine GEN in status projekta JEK2
Vodstvo GEN energije je na včerajšnji 7. seji občinskega sveta Mestne občine Krško predstavilo razvojne vsebine Skupine GEN, s poudarkom na osrednjem strateškem projektu, pripravi na gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne (JEK2) v Krškem. Več...
Letno poročilo družbe in Skupine GEN 2022 Letno poročilo družbe in Skupine GEN 2022