Proizvajamo

V Skupini GEN skrbimo za zanesljivo proizvodnjo električne energije iz trajnostnih in nizkoogljičnih virov. Najpomembnejša vira za proizvodnjo električne energije v elektrarnah Skupine GEN sta jedrska in vodna energija. 

Tržimo in prodajamo

Nadaljujemo začrtano pot trgovanja in prodaje električne energije ter na podlagi lastnih znanj in sposobnosti prodamo vse več električne energije, proizvedene iz lastnih virov.

Novice
Pojasnila o prodaji in nakupu električne energije v Skupini GEN
Ob bližnjem rednem remontu v NEK podajamo točna pojasnila o prodaji in nakupih električne energije v Skupini GEN, kjer tudi v zaostrenih energetskih razmerah skrbimo za zanesljivo oskrbo vseh porabnikov z električno energijo. Več...
Letno poročilo družbe in Skupine GEN 2021 Letno poročilo družbe in Skupine GEN 2021
Projekt JEK2
Article photo

Projekt načrtovanja in priprave na gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem JEK2 je eden osrednjih strateških razvojnih projektov skupine GEN in ključni del vizije 3+1.

Želite vedeti več o projektu >

Vizija 3+1
Article photo

V Skupini GEN na energetske, okoljske in ekonomske izzive prihodnosti odgovarjamo z Vizijo 3+1. Mešanico jedrske, vodne in sončne energijo in plinom kot strateško rezervo.

Vabljeni k ogledu brošure >