Proizvajamo

V Skupini GEN skrbimo za zanesljivo proizvodnjo električne energije iz trajnostnih in nizkoogljičnih virov. Najpomembnejša vira za proizvodnjo električne energije v elektrarnah Skupine GEN sta jedrska in vodna energija. 

Tržimo in prodajamo

Nadaljujemo začrtano pot trgovanja in prodaje električne energije ter na podlagi lastnih znanj in sposobnosti prodamo vse več električne energije, proizvedene iz lastnih virov.

Novice
Evropski parlament podprl vključitev jedrske energije v taksonomijo
Poslanci Evropskega parlamenta so danes glasovali proti resoluciji za uveljavitev že dopolnjenega akta o taksonomiji, s čimer so podprli opredelitev jedrske energije kot prehodne zelene dejavnosti, ki bo olajšala zeleni prehod. Jedrska energija predstavlja hrbtenico nizkoogljičnega elektroenergetskega razvoja Evrope in Slovenije. Odločitev Evropskega parlamenta, da jedrsko energijo na podlagi znanstvenih ugotovitev uvrsti v taksonomijo, bo jedrskim razvojnim projektom omogočala predvsem dostop do cenejših virov financiranja, s čimer bo jedrska energija postala še bolj privlačna za vlagatelje. To je pomemben dejavnik, da bodo države članice EU zagotavljale dovolj elektrike v vsakem trenutku po vsem dostopnih cenah ter tako vsem državljanom omogočale kakovostno življenje, gospodarstvu pa sprejemljive stroške, ki so predpogoj konkurenčnosti.  Več...
Vizjia 3+1 - Steber slovenskega elektroenergetskega prehoda Vizjia 3+1 - Steber slovenskega elektroenergetskega prehoda