Jedrska energija

Varen in nizkoogljičen vir energije


Zaradi svoje velike nazivne moči in zanesljive oskrbe z električno energijo v Sloveniji ima NEK zelo pomembno vlogo v elektroenergetskem sistemu Slovenije, saj:

  • zagotavlja stabilnost omrežja,
  • vzdržuje kakovostne napetostne razmere pri prenosu energije,
  • prispeva k cenovni stabilnosti električne energije v Sloveniji ter
  • povečuje zanesljivost oskrbe oziroma neodvisnost od zunanjih dejavnikov.


Električna energija iz NEK predstavlja približno 40 % v Sloveniji proizvedene električne energije. Od tega polovica pripada Republiki Hrvaški, ki je solastnica elektrarne.

Jedrska energija je za proizvodni portfelj skupine GEN zelo pomembna, saj večino električne energije proizvedemo v Nuklearni elektrarni Krško (NEK). Leta 2016 smo iz jedrske energije proizvedli 83 % vse električne energije, proizvedene v skupini GEN.

Kako deluje NEK

V notranjosti zadrževalnega hrama, kjer se nahajajo reaktor, uparjalnika, reaktorski črpalki in tlačnik, se v sredici reaktorja sprošča toplota in segreva primarno vodo. S pomočjo slednje se  toplota prek sten uparjalnika prenese na sekundarno vodo v uparjalniku, ki se tako upari. Para nato poganja turbine. Turbine so povezane z generatorjem, ki proizvaja električno energijo, ta pa po omrežju potuje do uporabnikov, kjer nam omogoča lažje delo in izboljšuje kakovost življenja.