Jedrska energija

Varen in nizkoogljičen vir energije


Zaradi svoje velike nazivne moči in zanesljive oskrbe z električno energijo v Sloveniji ima NEK zelo pomembno vlogo v elektroenergetskem sistemu Slovenije, saj:

  • zagotavlja stabilnost omrežja,
  • vzdržuje kakovostne napetostne razmere pri prenosu energije,
  • prispeva k cenovni stabilnosti električne energije v Sloveniji ter
  • povečuje zanesljivost oskrbe oziroma neodvisnost od zunanjih dejavnikov.


Električna energija iz NEK predstavlja približno 40 % v Sloveniji proizvedene električne energije. Od tega polovica pripada Republiki Hrvaški, ki je solastnica elektrarne.

Jedrska energija je za proizvodni portfelj skupine GEN zelo pomembna, saj večino električne energije proizvedemo v Nuklearni elektrarni Krško (NEK). Leta 2022 smo iz jedrske energije proizvedli 84 % vse električne energije, proizvedene v Skupini GEN.

Kako deluje NEK

V notranjosti zadrževalnega hrama, kjer se nahajajo reaktor, uparjalnika, reaktorski črpalki in tlačnik, se v sredici reaktorja sprošča toplota in segreva primarno vodo. S pomočjo slednje se  toplota prek sten uparjalnika prenese na sekundarno vodo v uparjalniku, ki se tako upari. Para nato poganja turbine. Turbine so povezane z generatorjem, ki proizvaja električno energijo, ta pa po omrežju potuje do uporabnikov, kjer nam omogoča lažje delo in izboljšuje kakovost življenja.

 

Digitalna revija o jedrski energiji

Slovenija je uspešna jedrska država, ki je v zadnjih 50 letih vzgojila vrsto odličnih in v svetovnem merilu pomembnih strokovnjakov na področju jedrske tehnologije. Zaradi svoje specifičnosti je znano, da jedrski stroklovnjaki ne poznajo meja, so med seboj tesno poveazvni in si redno izmenjujejo znanje in izkušnje.

Preberite digitalno revijo e-stik o jedrski energiji na tej povezavi.