Sončna energija

Fotovoltaične elektrarne že danes igrajo pomembno vlogo v energetski mešanici Skupine GEN, v prihodnjih letih pa predstavljajo eno ključnih področij razvoja, s katerim želimo okrepiti nizkoogljično proizvodnjo energije in vanjo aktivno vključiti tako velike kot tudi male odjemalce energije.

S celovitimi rešitvami, ki zajemajo vse od načrtovanja do gradnje, nadzora obratovanja, storitve vzdrževanja, zavarovanja in predvsem trženja proizvedene energije, GEN-I omogoča gradnjo malih sončnih elektrarn, s katerimi želimo do leta 2035 upravljati 1.000 MW elektrarn na obnovljive vire.

Do leta 2021 so pod okriljem GEN-I zgradili že več kot 2000 malih sončnih elektrarn, v prihodnjih letih pa načrtujejo hitro rast in povečanje zanimanja za gradnjo, s ciljem 20.000 zgrajenih malih sončnih elektrarn do leta 2030.

Poleg malih odjemalcev bo GEN-I v zeleno preobrazbo vključil tudi poslovne odjemalce, javni sektor in energetske skupnosti. Z izkoristkom visokega strešnega potenciala bodo aktivni vstop v zeleno preobrazbo ponudili tudi tistim, ki sicer nimajo možnosti za postavitev lastne elektrarne.

Družba HESS na območju odlagališča sedimentov na jezu HE Brežice gradi 6 MW sončno elektrarno. Predvidena letna proizvodnja 11.232 sončnih panelov je ocenjena na približno 6800 MWh letno.

V hibridnem sistemu povezovanja dveh obnovljivih virov - vode in sonca - bo delovala kot četrti agregat HE Brežice. Povezana bo na 110 kV prenosno omrežje, kar pomeni, da ne bo zasedala kapacitet distribucijskega omrežja, hkrati pa bo zagotavljala večjo fleksibilnost obratovanja in proizvodnje električne energije. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.