Holdinška dejavnost družbe GEN

GEN energija, d.o.o., je krovna družba v skupini GEN in je v 100% lasti države. Ena izmed osnovnih dejavnosti družbe GEN je dejavnost holdingov, ki pomeni upravljanje drugih pravno samostojnih družb na osnovi kapitalske udeležbe družbe GEN kot obvladujoče družbe.

GEN kot holdinška družba upravlja z udeležbo v odvisnih in skupaj obvladovanih družbah tako, da v skladu s posameznimi akti o ustanovitvi oziroma družbenimi pogodbami sodeluje na skupščinah, upravlja s finančnimi rezultati odvisnih družb, potrjuje potrebne dokumente ter imenuje predstavnike v nadzorne svete odvisnih in skupaj obvladovanih družb. Poslovodstvo družbe GEN prav tako izvaja redne koordinacije s poslovodstvi odvisnih in skupaj obvladovanih družb.

Osebna izkaznica

Družba: GEN energija d.o.o.
Skrajšano ime družbe: GEN d.o.o.

Oblika organiziranosti: družba z omejeno odgovornostjo

 

Sedež: Vrbina
Poslovni naslov: Vrbina 17, 8270 Krško
Poslovni prostori v Ljubljani: Trg republike 3, Ljubljana

Telefon: 07 / 49 10 112
Elektronski naslov: info@gen-energija.si
Spletna stran: www.gen-energija.si

Leto ustanovitve: 2001

Ustanovitelj in edini družbenik: Republika Slovenija

Številka vpisa v sodni register: 10425000
Registrirano pri: Okrožno sodišče v Krškem
Matična številka: 1646613
ID za DDV: SI44454686

 

Transakcijski računi:

SI56 2900 0005 5198 483, odprt pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.

SI56 0400 1005 0379 267, odprt pri Nova KBM d.d.

SI56 0292 4009 0457 150, odprt pri NLB d.d.

SI56 0315 5100 0503 323, odprt pri SKB d.d.

SI56 3500 1000 2139 538, odprt pri BKS Bank AG

SI56 3400 0102 1471 571, odprt pri Sparkasse d.d.

 

Dejavnost:
K/64.200 - dejavnost holdingov

D/35.140 - trgovanje z električno energijo in druge registrirane dejavnosti

 

Osnovni kapital:
250.000.000,00 EUR

 

Poslovodstvo:

  • generalni direktor dr. Dejan Paravan,

 

Predsednik nadzornega sveta: mag. Žiga Debeljak

Število zaposlenih: 89