Hidro energija

Voda kot obnovljiv in nizkoogljičen vir energije za Skupino GEN predstavlja pomembno področje razvoja, zato aktivno sodelujemo pri projektu izgradnje hidroelektrarn na spodnji Savi, sodelujemo pa tudi pri projektu hidroelektrarn na srednji Savi.

S tem GEN uresničuje širitev lastnega proizvodnega portfelja, temelječega na čistih virih energije. Izgradnja verige petih novih hidroelektrarn na spodnji Savi (Boštanj, Arto - Blanca, Krško, Brežice, Mokrice) bo z zaključeno izgradnjo zadnje v verigi, HE Mokrice, več kot podvojila proizvodnjo pasovne in deloma tudi trapezne energije na Savi.

Hidroelektrarne na spodnji Savi in HE Mokrice

Izgradnja verige petih novih hidroelektrarn na spodnji Savi (Boštanj, Arto - Blanca, Krško, Brežice, Mokrice) bo z zaključeno izgradnjo zadnje v verigi, HE Mokrice, več kot podvojila proizvodnjo pasovne in deloma tudi trapezne energije na Savi. Hidroelektrarne na spodnji Savi bodo skupno pomenile 21 odstotkov proizvodnje slovenskih hidroelektrarn. Pokrivale bodo predvidoma šest odstotkov skupne porabe električne energije v državi.

 

Aktualne novice o gradnji hidroelektrarn si lahko ogledate tukaj.

 

Srednjesavske elektrarne (projekt SRESA)

V okviru projekta SRESA je predvidena izgradnja verige 10 hidroelektrarn na srednji Savi (HE Suhadol, HE Trbovlje, HE Renke, HE Ponoviče, HE Kresnice, HE Jevnica, HE Zalog, HE Šentjakob, HE Gameljne in HE Tacen). GEN energija pri projektu HE na srednji Savi neposredno sodeluje z 10% deležem in posredno s 30% deležem (SEL).

Hidroelektrarne na srednji Savi bodo proizvodnjo pasovne in deloma tudi trapezne električne energije iz OVE povečale za 1.044 GWh in omogočile dolgoročno varno in zanesljivo dobavo električne energije. S sklenitvijo verige HE na Savi z izgradnjo manjkajočih HE na srednji Savi bo zagotovljeno optimalno izkoriščanje hidroenergetskega potenciala reke Save, s čimer bo povečana zanesljivost, stabilnost in konkurenčnost slovenskega elektroenergetskega sistema.