Proizvajamo

V Skupini GEN skrbimo za zanesljivo proizvodnjo električne energije iz trajnostnih in nizkoogljičnih virov. Najpomembnejša vira za proizvodnjo električne energije v elektrarnah Skupine GEN sta jedrska in vodna energija. 

Tržimo in prodajamo

Nadaljujemo začrtano pot trgovanja in prodaje električne energije ter na podlagi lastnih znanj in sposobnosti prodamo vse več električne energije, proizvedene iz lastnih virov.

Novice
Skupina GEN kljub zahtevnim energetskim razmeram v letu 2022 uspešna
Skupina GEN je v letu 2022, kljub energetski krizi in dramatičnim razmeram na energetskih trgih, uspešno uresničevala svoje poslanstvo. Slovenskim odjemalcem smo ves čas zagotavljali zanesljivo, cenovno dostopno in nizkoogljično energijo po pogodbeno obljubljenih cenah, ob tem pa realizirali vse investicijske in obratovalno-varnostne cilje proizvodnih objektov. Skupina je poslovno leto 2022 zaključila pod načrti, a še vedno s pozitivnim čistim poslovnim izidom v višini 23 mio EUR. Več...
Letno poročilo družbe in Skupine GEN 2021 Letno poročilo družbe in Skupine GEN 2021
Projekt JEK2
Article photo

Projekt načrtovanja in priprave na gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem JEK2 je eden osrednjih strateških razvojnih projektov skupine GEN in ključni del vizije 3+1.

Želite vedeti več o projektu >

Vizija 3+1
Article photo

V Skupini GEN na energetske, okoljske in ekonomske izzive prihodnosti odgovarjamo z Vizijo 3+1. Mešanico jedrske, vodne in sončne energijo in plinom kot strateško rezervo.

Vabljeni k ogledu spletne strani >