Proizvajamo

V Skupini GEN skrbimo za zanesljivo proizvodnjo električne energije iz trajnostnih in nizkoogljičnih virov. Najpomembnejša vira za proizvodnjo električne energije v elektrarnah Skupine GEN sta jedrska in vodna energija. 

Tržimo in prodajamo

Nadaljujemo začrtano pot trgovanja in prodaje električne energije ter na podlagi lastnih znanj in sposobnosti prodamo vse več električne energije, proizvedene iz lastnih virov.

Novice
O JEK2 na seji Občinskega sveta Občine Brežice
Dobra in trajna sinergija z okoljem je eno glavnih načel družbe GEN energija. Po tem, ko so se s potekom projekta izgradnje drugega bloka krške jedrske elektrarne (JEK2) že seznanili člani sveta regije Posavje in Občinski svet Mestne občine Krško, je predstavitev včeraj potekala tudi na seji Občinskega sveta Občine Brežice.  Več...
Vizjia 3+1 - Steber slovenskega elektroenergetskega prehoda Vizjia 3+1 - Steber slovenskega elektroenergetskega prehoda