Proizvajamo

V Skupini GEN skrbimo za zanesljivo proizvodnjo električne energije iz trajnostnih in nizkoogljičnih virov. Najpomembnejša vira za proizvodnjo električne energije v elektrarnah Skupine GEN sta jedrska in vodna energija. 

Tržimo in prodajamo

Nadaljujemo začrtano pot trgovanja in prodaje električne energije ter na podlagi lastnih znanj in sposobnosti prodamo vse več električne energije, proizvedene iz lastnih virov.

Novice
Nadzorni svet potrdil Letno poročilo družbe in Skupine GEN za leto 2020
V ponedeljek, 17.5.2021, je nadzorni svet družbe GEN energija obravnaval in potrdil Letno poročilo družbe in skupine GEN za leto 2020. Člani nadzornega sveta so poslovanje družbe in skupine GEN v letu 2020 ocenili kot zelo uspešno in zanesljivo. Slednje je bilo v zahtevnem obdobju epidemije, ki je prineslo mnogo novih izzivov in preizkušenj, še posebej pomembno. Z izkušenimi vodstvi vseh družb v skupini ter zahvaljujoč znanju, strokovnosti in predanemu delu skupno skoraj 1500 zaposlenih, so se lahko tudi v preteklem letu učinkovito osredotočali na uresničevanje temeljnega poslanstva – zanesljive oskrbe slovenskih porabnikov z električno energijo.  Več...
Letno poročilo 2019 Letno poročilo 2019