Proizvajamo

V skupini GEN skrbimo za zanesljivo proizvodnjo električne energije iz trajnostnih in nizkoogljičnih virov. Najpomembnejša vira za proizvodnjo električne energije v elektrarnah skupine GEN sta jedrska in vodna energija. 

Tržimo in prodajamo

Nadaljujemo začrtano pot trgovanja in prodaje električne energije ter na podlagi lastnih znanj in sposobnosti prodamo vse več električne energije, proizvedene iz lastnih virov.

Novice
Premier Marjan Šarec ob obisku GEN in NEK izrekel podporo projektu JEK 2
Obisk predsednika vlade RS Marjana Šarca v družbah GEN in NEK v Krškem je bil osredotočen predvsem na pomen jedrske energije za zanesljivo oskrbo z nizkoogljično električno energijo. Premier se sestal s predstavniki vodstva obeh družb ter si ogledal jedrsko elektrarno. Ob obisku je izrazil podporu projektu JEK 2. Več...
Letno poročilo 2018 Letno poročilo 2018
Pozicijski dokument Pozicijski dokument