Proizvajamo

V Skupini GEN skrbimo za zanesljivo proizvodnjo električne energije iz trajnostnih in nizkoogljičnih virov. Najpomembnejša vira za proizvodnjo električne energije v elektrarnah Skupine GEN sta jedrska in vodna energija. 

Tržimo in prodajamo

Nadaljujemo začrtano pot trgovanja in prodaje električne energije ter na podlagi lastnih znanj in sposobnosti prodamo vse več električne energije, proizvedene iz lastnih virov.

Novice
Razpisujemo kadrovski štipendiji za študijsko leto 2021/2022
Družba GEN d.o.o. za študijsko leto 2021/2022 razpisuje 2 kadrovski štipendiji za redne študente prvostopenjskega (UN) oziroma drugostopenjskega (MAG) študijskega programa: elektrotehnika in fizika. Če ste uspešni, iznajdljivi in motivirani ter se v življenju veselite novih izzivov, potem do 15.10.2021 pričakujemo vašo vlogo. Več...
Letno poročilo 2020 Letno poročilo 2020