Električna energija iz malih elektrarn na OVE

Družbe v skupini GEN imajo v lasti tudi male proizvodne enote za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (OVE). Skupno smo v teh enotah v letu 2018 proizvedli 4 GWh, oziroma 0,0012 % električne energije, proizvedene v elektrarnah skupine GEN.