Električna energija iz malih elektrarn na OVE

Družbe v skupini GEN imajo v lasti tudi male proizvodne enote za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (OVE). Skupno so male proizvodne enote družb Skupine GEN v letu 2021 iz obnovljivih virov energije proizvedle 7 GWh električne energije.