Poslovodstvo - Generalni direktor: Martin Novšak

Dolgoletni vodilni delavec Nuklearne elektrarne Krško, velik poznavalec slovenskega elektroenergetskega ustroja in proizvodnih zmogljivosti ter generalni direktor družbe GEN energija Novšak je leta 1982 končal šolanje na Visoki tehniški šoli Univerze v Mariboru, smer elektrotehnika, industrijska elektronika. Leta 1992 je v centru na Brdu uspešno končal študij MBA, program Executive management development. Takoj po končanem študiju se je zaposlil v Nuklearni elektrarni Krško (NEK), kjer se je izšolal za operaterja v kontrolni sobi in bil vodja proizvodnje. Med drugim je vodil tudi vzpostavljanje organizacije inženiringa. Skupaj s sodelavci je izvedel pomembne projekte, kot so modernizacija NEK, zamenjava ključne opreme, ureditev celovite podobe ter mnogo drugih dodelav, modifikacij in organizacijskih nadgradenj. V obdobju od 2006 do 2016 je bil namestnik predsednika uprave družbe GEN-I, d.o.o.

V aprilu 2020 je sprejel štiriletni mandat generalnega direktorja družbe GEN energija d.o.o. za obdobje 2020 – 2024.

 

Poslovodstvo: Finančna direktorica: mag. Gordana Radanovič

Magistrica podjetništva in ekonomistka z več kot dvajsetletnimi izkušnjami v bančništvu in dolgoletnimi izkušnjami z vodenjem ljudi in projektov. Od leta 1997 je v Novi Ljubljanski banki delovala na področjih financ, finančnega upravljanja, zakladništva, financiranja rasti in razvoja podjetij ter prestrukturiranja podjetij. Leta 2019 je kot direktorica Občinske uprave Brežice svoje delovanje razširila na področje upravljanja lokalne skupnosti. Z vodenjem občinske uprave je pridobila širok razpon znanj in izkušenj na področju lokalne samouprave, katerega glavni namen je izboljšati kakovost življenja občank in občanov ter uravnotežiti razvoj krajev v občini znotraj zmožnosti proračuna.

S 1. julijem 2021 je nastopila štiriletni mandat finančne direktorice v družbi GEN energija, d.o.o.

Poslovodstvo - Poslovni direktor: Danijel Levičar

Fizik in magister managementa je od leta 2000 izkušnje s področja energetike in delovanja elektroenergetskega sistema pridobival v Nuklearni elektrarni Krško in GEN energiji, kjer je sodeloval pri pripravi projekta JEK 2. Ima večletne mednarodne izkušnje. Služboval je na Evropski komisiji v Luksemburgu in Mednarodni agenciji za atomsko energijo na Dunaju. Leta 2013 je kot vodja Direktorata za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo skupaj s sodelavci zasnoval predlog usmeritev Energetskega koncepta Slovenije v smeri razvoja nizkoogljične družbe. Zagovarjal je vključevanje prometa v energetsko strategijo s poudarkom na e-mobilnosti. Njegovo področje odgovornosti je obsegalo tudi pripravo leta 2014 sprejete nove nacionalne energetske zakonodaje, s katero se je dokončno uredilo okolje za uveljavitev tržnih principov delovanja v vseh energetskih sektorjih. Konec leta 2016 se je pridružil skupini GEN-I kot član uprave družbe.

S 1. avgustom 2019 je nastopil štiriletni mandat poslovnega direktorja v družbi GEN energija, d.o.o.

Nadzorni svet družbe GEN energija d.o.o. sestavljajo:
Cvetko Sršen, predsednik,
mag. Jure Soklič
Ksenija Flegar
Patricia Čular
Veljko Flis
Gaber Kontelj
Samo Fürst
Marjanca Molan Zalokar
Rene Jeromel
 
 
 
Vodstva družb v Skupini GEN:

Krovna družba v Skupini GEN:

GEN energija, d.o.o.

  • Martin Novšak, generalni direktor
  • mag. Gordana Radanovič, finančna direktorica
  • Danijel Levičar, poslovni direktor

 

Povezave družbe v Skupini GEN:

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

  • Stane Rožman, predsednik uprave
  • Saša Medaković, član uprave

 

Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.

  • mag. Uroš Koselj, direktor

 

Hidroelektrarne na spodnji Savi, d.o.o.

  • Bogdan Barbič, direktor

 

Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.

  • Tomislav Malgaj, direktor

 

GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o.