Poslovodstvo - Generalni direktor: Blaž Košorok

Po končani Poljanski gimnaziji je končal študij prava na ljubljanski Pravni fakulteti. Že med študijem in po njem je pridobival mednarodne izkušnje na pravnem področju, saj je opravljal pripravništvo v dunajski odvetniški pisarni Brandstetter, Politzer&Pritz. Po končani pravni fakulteti se je zaposlil kot odvetniški pripravnik v odvetniški pisarni Košorok.

Od leta 2005 je vodil podjetje TE-TOL d.o.o., bil je tudi član upravnih odborov strokovnih združenj na področju energetike, v letih 2007-2009 pa član nadzornih svetov Slovenskih železnic, Hidroelektrarn na spodnji Savi d.o.o. ter Opere in baleta v Ljubljani. Jeseni leta 2012 je bil imenovan za generalnega direktorja Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o. Svojo pot je nadaljeval kot COO v družbi Akrapovič d.d. Po odhodu iz družbe Akrapovič d.d. je kot kozultant delal v švicarski družbi Energygor AG, bil od začetka leta 2020 zaposlen v družbi ELES d.o.o. Marca 2020 je bil imenovan za državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo.

V aprilu 2022 je nastopil štiriletni mandat na mestu generalnega direktorja GEN energije d.o.o.

Poslovodstvo - Finančna direktorica: mag. Gordana Radanovič

Magistrica podjetništva in ekonomistka z več kot dvajsetletnimi izkušnjami v bančništvu in dolgoletnimi izkušnjami z vodenjem ljudi in projektov. Od leta 1997 je v Novi Ljubljanski banki delovala na področjih financ, finančnega upravljanja, zakladništva, financiranja rasti in razvoja podjetij ter prestrukturiranja podjetij. Leta 2019 je kot direktorica Občinske uprave Brežice svoje delovanje razširila na področje upravljanja lokalne skupnosti. Z vodenjem občinske uprave je pridobila širok razpon znanj in izkušenj na področju lokalne samouprave, katerega glavni namen je izboljšati kakovost življenja občank in občanov ter uravnotežiti razvoj krajev v občini znotraj zmožnosti proračuna.

S 1. julijem 2021 je nastopila štiriletni mandat finančne direktorice v družbi GEN energija, d.o.o..

Poslovodstvo - Poslovni direktor: Danijel Levičar

Fizik in magister managementa je od leta 2000 izkušnje s področja energetike in delovanja elektroenergetskega sistema pridobival v Nuklearni elektrarni Krško in GEN energiji, kjer je sodeloval pri pripravi projekta JEK 2. Ima večletne mednarodne izkušnje. Služboval je na Evropski komisiji v Luksemburgu in Mednarodni agenciji za atomsko energijo na Dunaju. Leta 2013 je kot vodja Direktorata za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo skupaj s sodelavci zasnoval predlog usmeritev Energetskega koncepta Slovenije v smeri razvoja nizkoogljične družbe. Zagovarjal je vključevanje prometa v energetsko strategijo s poudarkom na e-mobilnosti. Njegovo področje odgovornosti je obsegalo tudi pripravo leta 2014 sprejete nove nacionalne energetske zakonodaje, s katero se je dokončno uredilo okolje za uveljavitev tržnih principov delovanja v vseh energetskih sektorjih. Konec leta 2016 se je pridružil skupini GEN-I kot član uprave družbe.

S 1. avgustom 2019 je nastopil štiriletni mandat poslovnega direktorja v družbi GEN energija, d.o.o.

Nadzorni svet družbe GEN energija d.o.o. sestavljajo:
 • Žiga Debeljak, predsednik
 • Mateja Čuk Orel, namestnica predsednika
 • Ivana Nedižavec Korada, 
 • Miloš Pantoš, 
 • Rok Marolt,
 • Marijan Penšek,
 • Samo Fürst,
 • Marjanca Molan Zalokar in
 • Rene Jeromel.
 
 
 
Vodstva družb v Skupini GEN:

Krovna družba v Skupini GEN:

GEN energija, d.o.o.

 • Blaž Košorok, generalni direktor
 • mag. Gordana Radanovič, finančna direktorica
 • Danijel Levičar, poslovni direktor

 

Povezave družbe v Skupini GEN:

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

 • Stane Rožman, predsednik uprave
 • Saša Medaković, član uprave

 

Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.

 • mag. Uroš Koselj, direktor

 

Hidroelektrarne na spodnji Savi, d.o.o.

 • Bogdan Barbič, direktor

 

Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.

 • Tomislav Malgaj, direktor

 

GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o.

 • dr. ​Igor Koprivnikar, predsednik uprave,
 • dr. Dejan Paravan, član uprave,
 • mag. Andrej Šajn, član uprave,
 • Primož Stropnik, član uprave.