Poslovodja - generalni direktor: Martin Novšak

Dolgoletni vodilni delavec Nuklearne elektrarne Krško, velik poznavalec slovenskega elektroenergetskega ustroja in proizvodnih zmogljivosti ter generalni direktor družbe GEN energija Novšak je leta 1982 končal šolanje na Visoki tehniški šoli Univerze v Mariboru, smer elektrotehnika, industrijska elektronika. Leta 1992 je v centru na Brdu uspešno končal študij MBA, program Executive management development. Takoj po končanem študiju se je zaposlil v Nuklearni elektrarni Krško (NEK), kjer se je izšolal za operaterja v kontrolni sobi in bil vodja proizvodnje. Med drugim je vodil tudi vzpostavljanje organizacije inženiringa. Skupaj s sodelavci je izvedel pomembne projekte, kot so modernizacija NEK, zamenjava ključne opreme, ureditev celovite podobe ter mnogo drugih dodelav, modifikacij in organizacijskih nadgradenj. V obdobju od 2006 do 2016 je bil namestnik predsednika uprave družbe GEN-I, d.o.o.

Julija 2005 je sprejel petletni mandat direktorja družbe GEN energija, d.o.o., in ga leta 2015 nastopil tretjič.

Je oče treh otrok in skupaj z ženo Moniko živi na Logu pri Boštanju.

Nadzorni svet družbe GEN energija d.o.o. sestavljajo:
dr. Karol Peter Peršolja, predsednik*
Saša Ivan Geržina, namestnik predsednika**
Roman Dobnikar,**
Samo Fürst,***
dr. Robert Bergant,***
Vanessa Grmek.****
 
*Enega člana je v nadzorni svet za mandatno obdobje štirih let, s pričetkom mandata 8. 7. 2016,  imenovala uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d.
**Dva člana je v nadzorni svet za mandatno obdobje štirih let, s pričetkom mandata 21. 8. 2017,  imenovala uprava Slovenske odškodninske družbe, d.d.
***Dvema članoma, izvoljenima s strani Sveta delavcev družbe GEN energija d.o.o., ki zastopata interese zaposlenih v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju, je štiriletni mandat pričel teči s 1. 10. 2015.
****Novo članico je v nadzorni svet za mandatno obdobje štirih let, s pričetkom mandata 14. 12. 2018,  imenovala uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d.

 

Vodstva družb v skupini:

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

  • Stane Rožman, predsednik uprave
  • Hrvoje Perharić, član uprave

 

Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.

  • Drago Polak, direktor

 

Hidroelektrarne na spodnji Savi, d.o.o.

  • Bogdan Barbič, direktor

 

Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.

  • Tomislav Malgaj, direktor

 

GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o.

  • dr. Robert Golob, predsednik uprave
  • Danijel Levičar, član uprave
  • mag. Andrej Šajn, član uprave
  • dr. Igor Koprivnikar, član uprave, pristojen za trgovanje