Novi plinski bloki Termoelektrarne Brestanica

Obstoječim plinskim blokom v Termoelektrarni Brestanica PB 1-3, ki obratujejo že od leta 1975, se življenjska doba kljub rednemu vzdrževanju izteka.  

Plinske bloke PB 1-3 bomo nadomestili z novima plinskima blokoma (PB 6 in 7) z močjo od 40 do 70 MW, ki bosta še naprej zagotavljala visoko stopnjo razpoložljivosti in zanesljivosti zagonov TEB ter tako pomembno prispevala k zanesljivi oskrbi slovenskih porabnikov z električno energijo tudi v najbolj zaostrenih naravnih in drugih pogojih. S projektom zamenjave plinskih blokov dodatno izboljšujemo tudi okoljsko odgovornost elektrarne.

V sklopu najpomembnejšega investicijskega in razvojnega projekta so v družbi TEB do konca leta 2016 zaključili z vsemi večjimi zemeljskimi in grobimi gradbenimi deli, izvedena sta bila temelja za plinsko turbino in dimnik. Vzporedno so izvajali tudi hidroizolacijska dela in obsežna gradbena dela na turbinski zgradbi ter pričeli z izdelavo glavne tehnološke opreme, katere montaža se je začela spomladi 2017.

Aktualne novice o izgradnji novih plinskih blokov lahko spremljate tukaj.