Novi plinski bloki Termoelektrarne Brestanica

Obstoječim plinskim blokom v Termoelektrarni Brestanica PB 1-3, ki obratujejo že od leta 1975, se življenjska doba kljub rednemu vzdrževanju izteka.  

Plinske bloke PB 1-3 nadomeščamo z novima plinskima blokoma (PB 6 in 7) z nazivno močjo 53 in 56 MW uspešno zagotavljata visoko stopnjo razpoložljivosti in zanesljivosti zagonov TEB ter tako pomembno prispevata k zanesljivi oskrbi slovenskih porabnikov z električno energijo tudi v najbolj zaostrenih naravnih in drugih pogojih. S projektom zamenjave plinskih blokov dodatno izboljšujemo tudi okoljsko odgovornost elektrarne.

V letu 2021 se je zaključila investicija v novi plinski blok PB7. Po uspešno opravljenih testiranjih, 6-mesečnem poskusnem obratovanju in pridobljenem uporabnem dovoljenju bo turbina pripravljena na komercialno obratovanje.

Aktualne novice o izgradnji novih plinskih blokov lahko spremljate tukaj.