Novi plinski bloki Termoelektrarne Brestanica

Obstoječim plinskim blokom v Termoelektrarni Brestanica PB 1-3, ki obratujejo že od leta 1975, se življenjska doba kljub rednemu vzdrževanju izteka.  

Plinske bloke PB 1-3 bomo nadomestili z novima plinskima blokoma (PB 6 in 7) z močjo od 40 do 70 MW, ki bosta še naprej zagotavljala visoko stopnjo razpoložljivosti in zanesljivosti zagonov TEB ter tako pomembno prispevala k zanesljivi oskrbi slovenskih porabnikov z električno energijo tudi v najbolj zaostrenih naravnih in drugih pogojih. S projektom zamenjave plinskih blokov dodatno izboljšujemo tudi okoljsko odgovornost elektrarne.

V letu 2018 se je zaključila investicija v novi plinski blok PB6. Po uspešno opravljenih testiranjih, 6-mesečnem poskusnem obratovanju in pridobljenem uporabnem dovoljenju je turbina pripravljena na komercialno obratovanje. Pri tem je PB6 v letu 2018 proizvedel dobrih 6 GWh električne energije.

Aktualne novice o izgradnji novih plinskih blokov lahko spremljate tukaj.