Vodna energija

Obnovljiv vir energije


Električno energijo proizvajamo iz nizkoogljične in obnovljive vodne energije v družbah Savske elektrarne Ljubljana (SEL) in Hidroelektrarne na Spodnji Savi (HESS).

Proizvodnja električne energije iz tega vira ima pomembno mesto v proizvodnem portfelju skupine GEN. V letu 2022 so naše hidroelektrarne zaradi slabše vodnatosti reke Save k celotni proizvodnji električne energije v skupini GEN prispevale 14 %.

SEL proizvaja električno energijo v naslednjih hidroelektrarnah:

  Moč na pragu 
HE Moste      13 MW
HE Završnica         8 MW
HE Mavčiče  38 MW
HE Medvode    25 MW
HE Vrhovo 34 MW
MHE 0,3 MW

 

HESS proizvaja električno energijo v naslednjih hidroelektrarnah:

  Moč na pragu  
HE Boštanj       32,5 MW
HE Arto-Blanca     39,1 MW
HE Krško 39,1 MW
HE Brežice  47,4 MW