Pokrivanje izpadov večjih enot

Termoelektrarna Brestanica (TEB) ima že vrsto let posebno vlogo v slovenskem elektroenergetskem sistemu in v skupini GEN. S svojo specifično tehnologijo, plinskimi bloki skupne moči 406 MW in ugodno lokacijo zagotavlja temeljne sistemske storitve v elektroenergetskem sistemu Slovenije: ročno rezervo za povrnitev frekvence v primerih izpada večjih proizvodnih blokov ali drugih motenj v nacionalnem energetskem sistemu, zagon plinskih blokov brez zunanjega vira napajanja in neodvisni vir napajanja nujne lastne rabe NEK.

Proizvodnja TEB je v veliki meri odvisna od obratovanja za namene pokrivanja izpadov večjih enot v slovenskem elektroenergetskem sistemu. V primeru ugodnih razmer na trgu električne energije pa je del proizvodnje TEB namenjen tudi potrebam samega trga.

 

Novi plinski bloki

V letu 2018 in 2021 sta se uspešno zaključili investiciji v nova plinska bloka PB6 in PB7, z nazivno močjo 53 megavatov in 56 megavatov. S tem je Termoelektrarna Brestanica uresničila prvo fazo razvojnega projekta zamenjave plinskih blokov PB1-3. Projekt je bil zaključen skladno s finančnim in terminskim načrtom. 

 

V TEB je bilo v letu 2021 proizvedenih 52,3 GWh električne energije.