Pokrivanje izpadov večjih enot

Termoelektrarna Brestanica (TEB) ima že vrsto let posebno vlogo v slovenskem elektroenergetskem sistemu in v skupini GEN. S svojo specifično tehnologijo, plinskimi bloki skupne moči 350 MW in ugodno lokacijo zagotavlja temeljne sistemske storitve v elektroenergetskem sistemu Slovenije (terciarna regulacija, možno zagotavljanje sekundarne regulacije v primeru obratovanja večjega plinskega bloka, zagon agregatov brez zunanjega napajanja in otočno napajanje NEK).

Proizvodnja TEB je v veliki meri odvisna od obratovanja za namene pokrivanja izpadov večjih enot v slovenskem elektroenergetskem sistemu. V primeru ugodnih razmer na trgu električne energije pa je del proizvodnje TEB namenjen tudi potrebam samega trga.

V letu 2018 je TEB proizvedla 12 GWh električne energije in z zanesljivostjo zagonov potrdila svojo pomembno vlogo pri zagotavljanju stabilnosti elektroenergetskega sistema Slovenije. Za potrebe terciarne regulacije sistema je bilo v letu 2018 zabeleženih 24 aktivacij oz. 38 zagonov posameznih plinskih blokov v TEB.

 

Uspešno izvedena investicija v nov plinski blok

V letu 2018 se je zaključila investicija v novi plinski blok PB6. Po uspešno opravljenih testiranjih, 6-mesečnem poskusnem obratovanju in pridobljenem uporabnem dovoljenju je turbina pripravljena na komercialno obratovanje. Pri tem je PB6 v letu 2018 proizvedel dobrih 6 GWh električne energije.