Pokrivanje izpadov večjih enot

Termoelektrarna Brestanica (TEB) ima že vrsto let posebno vlogo v slovenskem elektroenergetskem sistemu in v skupini GEN. S svojo specifično tehnologijo, plinskimi bloki skupne moči 297 MW in ugodno lokacijo zagotavlja temeljne sistemske storitve v elektroenergetskem sistemu Slovenije (terciarna regulacija, možno zagotavljanje sekundarne regulacije v primeru obratovanja večjega plinskega bloka, zagon agregatov brez zunanjega napajanja in otočno napajanje NEK).

Proizvodnja TEB je v veliki meri odvisna od obratovanja za namene pokrivanja izpadov večjih enot v slovenskem elektroenergetskem sistemu. V letu 2016 je TEB proizvedla 7,5 GWh električne energije in z zanesljivostjo zagonov potrdila svojo pomembno vlogo pri zagotavljanju stabilnosti elektroenergetskega sistema Slovenije.