Informacije javnega značaja
Pooblaščena oseba IJZ
Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja
Uradna oseba:
Vanja Bogolin, vodja splošnega sektorja
Naslov: Vrbina 17, 8270 Krško
Telefon: 07/49 10 112
Informacije javnega značaja, ki se nanašajo na donatorske, sponzorske, svetovalne in druge avtorske ali druge intelektualne storitve
Objavljenih zadnjih 8 pravnih poslov. Klik za seznam vseh.
DATUM SKLENITVE POSLA
TRAJANJE POSLA
VRSTA POSLA
POGODBENI PARTNER
RAČUN PRAVNE OSEBE IZ POGODBE
POGODBENA VREDNOST
(brez DDV)
VIŠINA POSAMEZNIH IZPLAČIL
(brez DDV)
DATUM SKLENITVE POSLA13.11.2019
TRAJANJE POSLA13.11.2019-04.12.2019
VRSTA POSLAIntelektualne storitve
POGODBENI PARTNERMARKO DRLJEPAN s.p., Žeje 28, 1233 Dob
RAČUN PRAVNE OSEBE IZ POGODBE/
POGODBENA VREDNOST365 EUR
VIŠINA POSAMEZNIH IZPLAČIL
DATUM SKLENITVE POSLA11.11.2019
TRAJANJE POSLA11.11.2019 - 31.12.2019
VRSTA POSLASponzorska pogodba
POGODBENI PARTNERROKOMETNI KLUB CELJE PIVOVARNA LAŠKO, Opekarniška cesta 15, 3000 CELJE
RAČUN PRAVNE OSEBE IZ POGODBE/
POGODBENA VREDNOST3.000 EUR
VIŠINA POSAMEZNIH IZPLAČIL
DATUM SKLENITVE POSLA11.11.2019
TRAJANJE POSLA1.9.2019 - 24.6.2019
VRSTA POSLASponzorska pogodba
POGODBENI PARTNERDruštvo DOVES – FEE SLOVENIA, Cesta solinarjev 4, 6320 PORTOROŽ
RAČUN PRAVNE OSEBE IZ POGODBE/
POGODBENA VREDNOST4.000 EUR
VIŠINA POSAMEZNIH IZPLAČIL
DATUM SKLENITVE POSLA11.11.2019
TRAJANJE POSLA11.11.2019 - 31.12.2019
VRSTA POSLADonatorska pogodba
POGODBENI PARTNERROKOMETNI KLUB BREŽICE, Cesta prvih borcev 11, 8250 BREŽICE
RAČUN PRAVNE OSEBE IZ POGODBE/
POGODBENA VREDNOST2.000 EUR
VIŠINA POSAMEZNIH IZPLAČIL
DATUM SKLENITVE POSLA11.11.2019
TRAJANJE POSLA11.11.2019-29.11.2019
VRSTA POSLAIntelektualne storitve
POGODBENI PARTNERREKOE d.o.o., Cesta v Mestni log 88a, 1000 Ljubljana
RAČUN PRAVNE OSEBE IZ POGODBE/
POGODBENA VREDNOST19.890,00 EUR
VIŠINA POSAMEZNIH IZPLAČIL
DATUM SKLENITVE POSLA11.11.2019
TRAJANJE POSLA12.11.2019-31.3.2020
VRSTA POSLAIntelektualne storitve
POGODBENI PARTNERINTRI d.o.o., Teslova ulica 30 ,1000 Ljubljana
RAČUN PRAVNE OSEBE IZ POGODBE/
POGODBENA VREDNOST73.961,00 EUR
VIŠINA POSAMEZNIH IZPLAČIL
DATUM SKLENITVE POSLA06.11.2019
TRAJANJE POSLA6.11.2019 - 31.12.2019
VRSTA POSLADonatorska pogodba
POGODBENI PARTNERKULTURNO DRUŠTVO MEŠANI PEVSKI ZBOR VIVA BREŽICE, Trg Jožeta Toporišiča 3, 8250 BREŽICE
RAČUN PRAVNE OSEBE IZ POGODBE/
POGODBENA VREDNOST300 EUR
VIŠINA POSAMEZNIH IZPLAČIL
DATUM SKLENITVE POSLA06.11.2019
TRAJANJE POSLA6.11.2019 - 16.11.2019
VRSTA POSLADonatorska pogodba
POGODBENI PARTNERCOMITATO NUCLEARE E RAGIONE, Via Picciola 3, 34123 Trieste
RAČUN PRAVNE OSEBE IZ POGODBE/
POGODBENA VREDNOST1.200 EUR
VIŠINA POSAMEZNIH IZPLAČIL

Opomba: v skladu z 10.a členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) objavljamo informacije javnega značaja, ki se nanašajo na donatorske, sponzorske, svetovalne in druge avtorske ali druge intelektualne storitve – v maju 2016 je začela veljati sprememba zakona, po kateri ni več potrebno objavljati višine posameznih izplačil in računa pravne osebe.

Objava IJZ o organih družbe
ORGAN
FUNKCIJA
 
OSEBNO IME
MANDAT
2018
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Poslovodstvo
FUNKCIJAGeneralni direktor
 
OSEBNO IMEMartin Novšak
MANDAT7.7.2015 – 7.7.2020
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Poslovodstvo
FUNKCIJAPoslovni direktor
 
OSEBNO IMEDanijel Levičar
MANDAT1.8.2019 – 1.8.2023
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Nadzorni svet
FUNKCIJAPredsednica nadzornega sveta
 
OSEBNO IMEmag. Mateja Čuk
MANDAT21.6.2019 do 21.6.2023
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Nadzorni svet
FUNKCIJANamestnik predsednice nadzornega sveta, predsednik revizijske komisije, član kadrovske komisije
 
OSEBNO IMEMiha Butara
MANDATNadzorni svet: 21.6.2019 do 21.6.2023; Revizijska in kadrovska komisija: 27.06.2019 do 21.6.2023
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Nadzorni svet
FUNKCIJAČlan nadzornega sveta, predsednik kadrovske komisije
 
OSEBNO IMEMiha Šebenik
MANDATNadzorni svet: 21.6.2019 do 21.6.2023; Kadrovska komisija: 27.06.2019 do 21.6.2023
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Nadzorni svet
FUNKCIJAČlan nadzornega sveta, član kadrovske komisije
 
OSEBNO IMELovro Lapanja
MANDATNadzorni svet: 21.6.2019 do 21.6.2023; Kadrovska komisija: 27.06.2019 do 21.6.2023
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Nadzorni svet
FUNKCIJAČlan nadzornega sveta, namestnik predsednika revizijske komisije
 
OSEBNO IMESamo Fürst
MANDATNadzorni svet: 01.10.2015 do 2.10.2023, Revizijska komisija: 5.9.2018 do 2.10.2023
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Nadzorni svet
FUNKCIJAČlanica nadzornega sveta
 
OSEBNO IMEMarjanca Molan Zalokar
MANDAT2.10.2019 do 2.10.2023
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Nadzorni svet
FUNKCIJAČlan nadzornega sveta
 
OSEBNO IMEdr. Robert Bergant
MANDAT1.10.2015 do 1.10.2019
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Revizijska komisija
FUNKCIJAZunanji član revizijske komisije
 
OSEBNO IMEAlojz Dimič
MANDAT23.4.2015 do 23.8.2021
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Kadrovska komisija
FUNKCIJAZunanja članica kadrovske komisije
 
OSEBNO IMEKatja Simončič
MANDAT 20.11.2015 do 20.11.2019
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Nadzorni svet do 21.6.2019
FUNKCIJAPredsednik nadzornega sveta, Namestnik predsednika kadrovske komisije
 
OSEBNO IME dr. Karol Peter Peršolja
MANDATdo 21.6.2019
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Nadzorni svet do 21.6.2019
FUNKCIJANamestnik predsednika nadzornega sveta, predsednik kadrovske komisije
 
OSEBNO IME Saša Ivan Geržina
MANDATdo 21.6.2019
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Nadzorni svet do 21.6.2019
FUNKCIJAČlan nadzornega sveta, predsednik revizijske komisije
 
OSEBNO IMERoman Dobnikar
MANDATdo 21.6.2019
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Nadzorni svet do 21.6.2019
FUNKCIJAČlanica nadzornega sveta, članica kadrovske komisije
 
OSEBNO IMEVanessa Grmek
MANDATdo 21.6.2019
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Nadzorni svet do 28.7.2018
FUNKCIJAČlan nadzornega sveta, predsednik revizijske komisije namestnik predsednika kadrovske komisije
 
OSEBNO IMEMitja Svoljšak
MANDATdo 28.7.2018

Arhiv objav IJZ o organih družbe za leto 2014, 2015, 2016 in 2017 se nahaja na povezavi ob kliku na izbrano leto.

Javna objava podatkov po ZSDH-1
Revizijska poročila o računovodskih izkazih družbe GEN energija d.o.o.:
ZAPOREDNA ŠTEVILKA
ZADEVA
DATUM
VEČ
ZAPOREDNA ŠTEVILKA1
ZADEVAPoročilo neodvisnega revizorja (za družbo GEN energija za leto 2013)
DATUM07.05.2014
ZAPOREDNA ŠTEVILKA2
ZADEVAPoročilo neodvisnega revizorja (za skupino GEN za leto 2013)
DATUM07.05.2014
ZAPOREDNA ŠTEVILKA3
ZADEVAPoročilo neodvisnega revizorja (za družbo GEN energija za leto 2014)
DATUM09.04.2015
ZAPOREDNA ŠTEVILKA4
ZADEVAPoročilo neodvisnega revizorja (za skupino GEN za leto 2014)
DATUM09.04.2015
ZAPOREDNA ŠTEVILKA5
ZADEVA Poročilo neodvisnega revizorja (za družbo GEN energija za leto 2015)
DATUM31.05.2016
ZAPOREDNA ŠTEVILKA6
ZADEVA Poročilo neodvisnega revizorja (za skupino GEN za leto 2015)
DATUM31.05.2016
ZAPOREDNA ŠTEVILKA7
ZADEVAPoročilo neodvisnega revizorja (za družbo GEN energija za leto 2016)
DATUM05.07.2017
ZAPOREDNA ŠTEVILKA8
ZADEVAPoročilo neodvisnega revizorja (za skupino GEN za leto 2016)
DATUM05.07.2017
ZAPOREDNA ŠTEVILKA9
ZADEVA Poročilo neodvisnega revizorja (za družbo GEN energija za leto 2017)
DATUM17.04.2018
ZAPOREDNA ŠTEVILKA10
ZADEVAPoročilo neodvisnega revizorja (za skupino GEN za leto 2017)
DATUM17.04.2018
ZAPOREDNA ŠTEVILKA11
ZADEVAPoročilo neodvisnega revizorja (za skupino GEN za leto 2018)
DATUM14.05.2019
ZAPOREDNA ŠTEVILKA12
ZADEVAPoročilo neodvisnega revizorja (za družbo GEN za leto 2018)
DATUM14.05.2019
Seznam subjektov, za katere velja omejitev poslovanja z družbo GEN energija d.o.o. po 60. čl. ZSDH-1*:
ZAPOREDNA ŠTEVILKA
ZADEVA
ZAPOREDNA ŠTEVILKA1
ZADEVAPC Art, d.o.o.
ZAPOREDNA ŠTEVILKA2
ZADEVAMateja Čuk-samostojna odvetnica; Odvetniška pisarna Čuk
ZAPOREDNA ŠTEVILKA3
ZADEVAŠola smučanja & športa Miha Orel s.p.
*Zakon o Slovenskem državnem holdingu (Ur.l.RS, št. 25/2014)
**Gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik ali drug poslovni subjekt iz javnega ali zasebnega sektorja
Informacije o sestavi organov upravljanja in nadzora se nahajajo na naslednji povezavi.

Objave, skladno s kodeksom SDH in priporočili SDH

 

Skladno s Kodeksom SDH in veljavno zakonodajo na desni objavljamo:

  • Politiko raznolikosti poslovodstva in Nadzornega sveta družbe GEN energija d.o.o.;
  • Življenjepise in soglasja za objavo članov nadzornega sveta družbe GEN energija, d.o.o.;
  • Izjave o neodvisnosti članov nadzornega sveta družbe GEN energija, d.o.o.;
  • Finančni koledar za leto 2019.

 

Življenjepis generalnega direktorja družbe GEN energija, d.o.o. se nahaja tukaj.

 

Regres je bil izplačan v višini 70 % povprečne plače zaposlenih v elektrogospodarstvu, kot to določa Kolektivna pogodba elektrogospodarstva.

Družbo zavezuje kolektivna pogodba elektrogospodarstva, ki je objavljena tukaj.

Javna naročila
Trenutno ni nobenega javnega naročila.

Seznam javnih naročil, oddanih v letu 2018

 

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3 ), (Ur. l. RS, št. 91/2015) objavljamo seznam evidenčnih javnih naročil, oddanih v obdobju od 1.1.2018 do 31.12.2018, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz 1. odst. 21. člena ZJN-3 ter enaka ali višja od 10.000,00 EUR brez DDV.

Arhiv za leto 2017 se nahaja na tej povezavi.

Sestava primarnih virov za proizvodnjo električne energije GEN 2018

 

Skladno z 42. členom Energetskega zakona (Ur. l. RS, št.17/14) vas seznanjamo z deležem posameznega proizvodnega vira energije v celotni strukturi električne energije, ki jo je dobavitelj, GEN energija d.o.o., koristil v letu 2018. 

REMIT

 

REMIT podatke poročamo v skladu s 4. členom Uredbe (EU) št. 1227/2011 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 25. oktober 2011 o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga in so na voljo na tej povezavi.