Informacije javnega značaja
Pooblaščena oseba IJZ
Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja
Uradna oseba:
Vanja Bogolin, vodja splošnega sektorja
Naslov: Vrbina 17, 8270 Krško
Telefon: 07/49 10 112

Stroškovnik posredovanja informacij javnega značaja

 

Skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16 – 16., 17. in 18. člen) objavljamo stroškovnik posredovanja informacij javnega značaja.

Materialni stroški posredovanja informacij se prosilcu zaračunajo le, kadar ti presegajo

20 evrov (z vključenim DDV).

Objava IJZ o organih družbe
ORGAN
FUNKCIJA
 
OSEBNO IME
MANDAT
PREJEMKI
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Poslovodstvo
FUNKCIJAGeneralni direktor
 
OSEBNO IMEdr. Dejan Paravan
MANDAT1.11.2022 do 1.11.2026
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Nadzorni svet
FUNKCIJAPredsednik nadzornega sveta, predsednik kadrovske komisije
 
OSEBNO IMEmag. Žiga Debeljak
MANDATNadzorni svet: 10.8.2022 do 10.8.2026; predsednik NS GEN in kadrovske komisije: 16.8.2022 do poteka mandata v NS GEN oz. do odpoklica
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Nadzorni svet
FUNKCIJANamestnica predsednika nadzornega sveta, članica kadrovske komisije
 
OSEBNO IMEmag. Mateja Čuk Orel
MANDATNadzorni svet: 10.8.2022 do 10.8.2026; namestnica predsednika NS GEN in članica kadrovske komisije: 16.8.2022 do poteka mandata v NS GEN oz. do odpoklica
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Nadzorni svet
FUNKCIJAČlanica nadzornega sveta, predsednica revizijske komisije, članica investicijske komisije
 
OSEBNO IMEIvana Nedižavec Korada
MANDATNadzorni svet: 10.8.2022 do 10.8.2026; predsednica revizijske komisije: 16.8.2022 do poteka mandata v NS GEN oz. do odpoklica; Investicijska komisija: 1.6.2023 do poteka mandata v NS GEN oz. do odpoklica
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Nadzorni svet
FUNKCIJAČlan nadzornega sveta, član revizijske komisije, član kadrovske komisije, predsednik investicijske komisije
 
OSEBNO IMEdr. Miloš Pantoš
MANDATNadzorni svet: 10.8.2022 do 10.8.2026; revizijska in kadrovska komisija: 16.8.2022 do poteka mandata v NS GEN oz. do odpoklica; Investicijska komisija: 1.6.2023 do poteka mandata v NS GEN oz. do odpoklica
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Nadzorni svet
FUNKCIJAČlan nadzornega sveta, član revizijske komisije, član investicijske komisije
 
OSEBNO IMEmag. Marijan Penšek
MANDATNadzorni svet: 10.8.2022 do 10.8.2026; revizijska komisija: 16.8.2022 do poteka mandata v NS GEN oz. do odpoklica; Investicijska komisija: 1.6.2023 do poteka mandata v NS GEN oz. do odpoklica
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Nadzorni svet
FUNKCIJAČlan nadzornega sveta, član revizijske komisije
 
OSEBNO IMESamo Fürst
MANDATNadzorni svet: 3.10.2023 do 3.10.2027, Revizijska komisija: 5.9.2018 do poteka mandata v NS GEN oz. do odpoklica
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Nadzorni svet
FUNKCIJAČlan nadzornega sveta
 
OSEBNO IMEAleš Buršič
MANDAT3.10.2023 do 3.10.2027
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Nadzorni svet
FUNKCIJAČlanica nadzornega sveta, članica investicijske komisije
 
OSEBNO IMEMarjanca Molan Zalokar
MANDATNadzorni svet: 3.10.2023 do 3.10.2027, Investicijska komisija: 1.6.2023 do poteka mandata v NS GEN oz. do odpoklica
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Kadrovska komisija
FUNKCIJAZunanja članica kadrovske komisije
 
OSEBNO IMEKatja Simončič Stropnik
MANDAT 21.11.2019 do 22.11.2027 ali do odpoklica
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Zunanji član revizijske komisije
FUNKCIJAZunanja članica revizijske komisije
 
OSEBNO IMESlavica Pečovnik
MANDAT20.10.2023 do 20.10.2027 ali do odpoklica
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Zunanji član revizijske komisije do 19.10.2023
FUNKCIJA/
 
OSEBNO IMEAlojz Dimič
MANDAT24.8.2021 do 19.10.2023
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Poslovodstvo do 1.8.2023
FUNKCIJA/
 
OSEBNO IMEDanijel Levičar
MANDAT1.8.2019 do 1.8.2023
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Nadzorni svet do 22.6.2023
FUNKCIJA/
 
OSEBNO IMERene Jeromel
MANDAT21.12.2020 do 22.6.2023
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Nadzorni svet do 23.5.2023
FUNKCIJA/
 
OSEBNO IMERok Marolt
MANDATNadzorni svet: 10.8.2022 - 23.5.2023

Arhiv objav IJZ o organih družbe za leto 2014, 2015, 2016, 201720182019, 2020, 2021, 2022 se nahaja na povezavi ob kliku na izbrano leto.

Javna objava podatkov po ZSDH-1
Revizijska poročila o računovodskih izkazih družbe GEN energija d.o.o.:
ZAPOREDNA ŠTEVILKA
ZADEVA
DATUM
VEČ
ZAPOREDNA ŠTEVILKA1
ZADEVAPoročilo neodvisnega revizorja (za družbo GEN energija za leto 2013)
DATUM07.05.2014
ZAPOREDNA ŠTEVILKA2
ZADEVAPoročilo neodvisnega revizorja (za skupino GEN za leto 2013)
DATUM07.05.2014
ZAPOREDNA ŠTEVILKA3
ZADEVAPoročilo neodvisnega revizorja (za družbo GEN energija za leto 2014)
DATUM09.04.2015
ZAPOREDNA ŠTEVILKA4
ZADEVAPoročilo neodvisnega revizorja (za skupino GEN za leto 2014)
DATUM09.04.2015
ZAPOREDNA ŠTEVILKA5
ZADEVA Poročilo neodvisnega revizorja (za družbo GEN energija za leto 2015)
DATUM31.05.2016
ZAPOREDNA ŠTEVILKA6
ZADEVA Poročilo neodvisnega revizorja (za skupino GEN za leto 2015)
DATUM31.05.2016
ZAPOREDNA ŠTEVILKA7
ZADEVAPoročilo neodvisnega revizorja (za družbo GEN energija za leto 2016)
DATUM05.07.2017
ZAPOREDNA ŠTEVILKA8
ZADEVAPoročilo neodvisnega revizorja (za skupino GEN za leto 2016)
DATUM05.07.2017
ZAPOREDNA ŠTEVILKA9
ZADEVA Poročilo neodvisnega revizorja (za družbo GEN energija za leto 2017)
DATUM17.04.2018
ZAPOREDNA ŠTEVILKA10
ZADEVAPoročilo neodvisnega revizorja (za skupino GEN za leto 2017)
DATUM17.04.2018
ZAPOREDNA ŠTEVILKA11
ZADEVAPoročilo neodvisnega revizorja (za skupino GEN za leto 2018)
DATUM14.05.2019
ZAPOREDNA ŠTEVILKA12
ZADEVAPoročilo neodvisnega revizorja (za družbo GEN za leto 2018)
DATUM14.05.2019
ZAPOREDNA ŠTEVILKA13
ZADEVAPoročilo neodvisnega revizorja (za družbo GEN za leto 2019)
DATUM06.05.2020
ZAPOREDNA ŠTEVILKA14
ZADEVAPoročilo neodvisnega revizorja (za skupino GEN za leto 2019)
DATUM06.05.2020
ZAPOREDNA ŠTEVILKA15
ZADEVAPoročilo neodvisnega revizorja (za družbo GEN energija za leto 2020)
DATUM10.05.2021
ZAPOREDNA ŠTEVILKA16
ZADEVAPoročilo neodvisnega revizorja (za skupino GEN za leto 2020)
DATUM10.05.2021
ZAPOREDNA ŠTEVILKA17
ZADEVAPoročilo neodvisnega revizorja (za družbo GEN energija za leto 2021)
DATUM08.06.2022
ZAPOREDNA ŠTEVILKA18
ZADEVAPoročilo neodvisnega revizorja (za skupino GEN za leto 2021)
DATUM08.06.2022
ZAPOREDNA ŠTEVILKA19
ZADEVAPoročilo neodvisnega revizorja (za družbo GEN energija za leto 2022)
DATUM22.05.2023
ZAPOREDNA ŠTEVILKA20
ZADEVAPoročilo neodvisnega revizorja (za skupino GEN za leto 2022)
DATUM22.05.2023
Seznam subjektov, za katere velja omejitev poslovanja z družbo GEN energija d.o.o. po 60. čl. ZSDH-1*:
ZAPOREDNA ŠTEVILKA
SUBJEKT
ZAPOREDNA ŠTEVILKA1
SUBJEKTZYMZO d.o.o.
ZAPOREDNA ŠTEVILKA2
SUBJEKTEMENJAVE d.o.o.
ZAPOREDNA ŠTEVILKA3
SUBJEKTZavod Projekt, svetovanje, usposabljanje in razvoj
ZAPOREDNA ŠTEVILKA4
SUBJEKTCompLex, compliance in pravno svetovanje, Gaber Kontelj s.p.
ZAPOREDNA ŠTEVILKA5
SUBJEKTHIDEN, električna energija d.o.o.
ZAPOREDNA ŠTEVILKA6
SUBJEKTHGP grad d.o.o.
ZAPOREDNA ŠTEVILKA7
SUBJEKTGenie d.o.o.
ZAPOREDNA ŠTEVILKA8
SUBJEKTADVICO d.o.o.
ZAPOREDNA ŠTEVILKA9
SUBJEKTCentum, Žiga Debeljak, s.p.
ZAPOREDNA ŠTEVILKA10
SUBJEKTSLOT d.o.o.
ZAPOREDNA ŠTEVILKA11
SUBJEKTInfinitas d.o.o.
ZAPOREDNA ŠTEVILKA12
SUBJEKTRESALTA d.o.o.
ZAPOREDNA ŠTEVILKA13
SUBJEKTMarijan Penšek, s.p.
ZAPOREDNA ŠTEVILKA14
SUBJEKTSAMNEP, Samo Fürst s.p.
ZAPOREDNA ŠTEVILKA15
SUBJEKTOdvetniška družba Čuk Orel o.p. d.o.o.
ZAPOREDNA ŠTEVILKA16
SUBJEKTMateja Čuk Orel, mediacije, izobraževanje in svetovanje s.p.
ZAPOREDNA ŠTEVILKA17
SUBJEKTŠola smučanja & športa Miha Orel s.p.
ZAPOREDNA ŠTEVILKA18
SUBJEKTMiha Orel - zasebni športni delavec v panogi smučanje - alpsko
*Zakon o Slovenskem državnem holdingu (Ur.l.RS, št. 25/2014)
**Gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik ali drug poslovni subjekt iz javnega ali zasebnega sektorja
Informacije o sestavi organov upravljanja in nadzora se nahajajo na naslednji povezavi.

Objave, skladno s kodeksom SDH in priporočili SDH

 

Skladno s Kodeksom SDH in veljavno zakonodajo na desni objavljamo:

  • Politiko raznolikosti poslovodstva in Nadzornega sveta družbe GEN energija d.o.o.;
  • Življenjepise in soglasja za objavo članov nadzornega sveta družbe GEN energija, d.o.o.;
  • Izjave o neodvisnosti članov nadzornega sveta družbe GEN energija, d.o.o.;
  • Kompetenčni profil za člane nadzornega sveta družbe GEN energija d.o.o.
  • Finančni koledar za leto 2023;

Življenjepisa generalnega in poslovnega direktorja družbe GEN energija, d.o.o. se nahajata tukaj.

 

Regres je bil izplačan v višini 70 % povprečne plače zaposlenih v elektrogospodarstvu, kot to določa Kolektivna pogodba elektrogospodarstva.

Družbo zavezuje kolektivna pogodba elektrogospodarstva, ki je objavljena tukaj.

 

 

Odpoved članov nadzornih svetov in njihovih komisij delu prejemkov v času epidemije virusa covid-19. 

Vsi člani nadzornega sveta in njegovih komisij družbe GEN energija ter vsi člani nadzornih svetov družb Skupine GEN, za katere to priporočilo velja, so se iz solidarnosti in na podlagi priporočila Slovenskega državnega holdinga, d.d., odpovedali 30 % prejemkov, ki jih prejemajo iz naslova članstva v nadzornih svetih družb.

 

Informacije javnega značaja, ki se nanašajo na donatorske, sponzorske, svetovalne in druge avtorske ali druge intelektualne storitve
Objavljenih zadnjih 8 pravnih poslov. Klik za seznam vseh.
DATUM SKLENITVE POSLA
TRAJANJE POSLA
VRSTA POSLA
POGODBENI PARTNER
RAČUN PRAVNE OSEBE IZ POGODBE
POGODBENA VREDNOST
(brez DDV)
VIŠINA POSAMEZNIH IZPLAČIL
(brez DDV)
DATUM SKLENITVE POSLA23.02.2024
TRAJANJE POSLA23.2.2024-30.4.2024
VRSTA POSLASponzorska pogodba
POGODBENI PARTNERDruštvo DOVES – FEE SLOVENIA, Cesta solinarjev 4, 6321 Portorož
RAČUN PRAVNE OSEBE IZ POGODBE/
POGODBENA VREDNOST2.000 EUR
VIŠINA POSAMEZNIH IZPLAČIL
DATUM SKLENITVE POSLA20.02.2024
TRAJANJE POSLA20.2.2024-31.3.2024
VRSTA POSLADonatorska pogodba
POGODBENI PARTNEROSNOVNA ŠOLA FRANJA GOLOBA, Polje 4, 2391 Prevalje
RAČUN PRAVNE OSEBE IZ POGODBE/
POGODBENA VREDNOST528,34 EUR
VIŠINA POSAMEZNIH IZPLAČIL
DATUM SKLENITVE POSLA16.02.2024
TRAJANJE POSLA16.02.2024-10.05.2024
VRSTA POSLAIntelektualne storitve
POGODBENI PARTNERSlovenski institut za kakovost in meroslovje, Mašera-Spasićeva ulica 10, 1000 Ljubljana
RAČUN PRAVNE OSEBE IZ POGODBE/
POGODBENA VREDNOST7.731 EUR
VIŠINA POSAMEZNIH IZPLAČIL
DATUM SKLENITVE POSLA14.02.2024
TRAJANJE POSLA14.2.2024-31.12.2024
VRSTA POSLAIntelektualne storitve
POGODBENI PARTNEROdvetniška družba AZ odvetniki o.p.,d.o.o., Tivolska cesta 50, 1000 Ljubljana
RAČUN PRAVNE OSEBE IZ POGODBE/
POGODBENA VREDNOST10.000 EUR (ocenjena vrednost)
VIŠINA POSAMEZNIH IZPLAČIL
DATUM SKLENITVE POSLA12.02.2024
TRAJANJE POSLA12.2.2024-31.12.2024
VRSTA POSLASvetovalne storitve
POGODBENI PARTNERPRISTOP d.o.o., Vilharjeva cesta 36, 1000 Ljubljana
RAČUN PRAVNE OSEBE IZ POGODBE/
POGODBENA VREDNOST192.000 EUR
VIŠINA POSAMEZNIH IZPLAČIL
DATUM SKLENITVE POSLA05.02.2024
TRAJANJE POSLA5.2.2024-31.12.2024
VRSTA POSLADonatorska pogodba
POGODBENI PARTNERŠPORTNO DRUŠTVO GEN energija, Vrbina 17, 8270 KRŠKO
RAČUN PRAVNE OSEBE IZ POGODBE/
POGODBENA VREDNOST30.000 EUR
VIŠINA POSAMEZNIH IZPLAČIL
DATUM SKLENITVE POSLA01.02.2024
TRAJANJE POSLA1.2.2024-31.7.2024
VRSTA POSLAIntelektualne storitve
POGODBENI PARTNERMedijska produkcija, Neža Zupančič s.p., Slovenska cesta 55a, Ljubljana
RAČUN PRAVNE OSEBE IZ POGODBE/
POGODBENA VREDNOST21.000 EUR
VIŠINA POSAMEZNIH IZPLAČIL
DATUM SKLENITVE POSLA01.02.2024
TRAJANJE POSLA1.2.2024-30.5.2025
VRSTA POSLAIntelektualne storitve
POGODBENI PARTNERŠTRAF d.o.o. , Skorba 40a 2288 Hajdina
RAČUN PRAVNE OSEBE IZ POGODBE/
POGODBENA VREDNOST88.500 EUR
VIŠINA POSAMEZNIH IZPLAČIL

Opomba: v skladu z 10.a členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) objavljamo informacije javnega značaja, ki se nanašajo na donatorske, sponzorske, svetovalne in druge avtorske ali druge intelektualne storitve – v maju 2016 je začela veljati sprememba zakona, po kateri ni več potrebno objavljati višine posameznih izplačil in računa pravne osebe.

Javna naročila
Trenutno ni nobenega javnega naročila.

Seznam javnih naročil, oddanih v letu 2020

»Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; ZJN-3) objavljamo seznam evidenčnih javnih naročil, oddanih v obdobju od 1.1.2020 do 31.12.2020, katerih ocenjena vrednost je enaka ali višja od 10.000,00 EUR brez DDV in nižja od mejnih vrednosti iz 1. odst. 21. člena ZJN-3 in 90. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20; ZIUZEOP) oz. 5. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20; ZZUOOP).«

Arhiv za pretekla leta se nahaja na tej povezavi.

Sestava primarnih virov za proizvodnjo električne energije GEN 2021

 

V skladu z Aktom o načinu določanja in prikazovanja deležev posameznih proizvodnih virov elektrike, v povezavi s 173. členom Zakona o oskrbi z električno energijo (Uradni list RS, št. 172/21) vas seznanjamo s sestavo proizvodnih virov v tekočem letu, ki jo je dobavitelj GEN energija d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško koristil v letu 2021.

REMIT

 

REMIT podatke poročamo v skladu s 4. členom Uredbe (EU) št. 1227/2011 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 25. oktober 2011 o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga in so na voljo na tej povezavi.

Pravilnik o zaščiti prijaviteljev in vzpostavitvi notranje poti za prijavo kršitev

Na podlagi Zakona o zaščiti prijaviteljev (Uradni list RS, št. 16/23) vas seznanjamo s Pravilnikom o zaščiti prijaviteljev in vzpostavitvi notranje poti za prijavo kršitev v družbi GEN energija d.o.o.

Anonimna prijava nepravilnosti v družbah Skupine GEN

 

Če ste seznanjeni s kakšno obliko nepravilnosti v katerikoli družbi skupine GEN, jo prijavite na e-pošto: prijava.nepravilnosti@gen-energija.si. Vse prijave bomo skrbno proučili in glede na vsebino ustrezno ukrepali.

Prijave so zajamčeno anonimne, zato vam ni potrebno napisati vaših osebnih podatkov (razen, če želite, da se na vas tudi osebno obrnemo, potem sporočite tudi svoje kontaktne podatke. V vseh primerih bomo varovali vašo identiteto). V prijavi navedite čim več dejstev oziroma okoliščin posameznega nepravilnega dejanja in priložite dokumentacijo, ki bo pomagala pri dobrem razumevanju nepravilnosti.

Prijavo z dokumentacijo lahko pošljete tudi po pošti na naslov: GEN energija, d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško, Slovenija – z oznako »nepravilnosti«.