Informacije javnega značaja
Pooblaščena oseba IJZ
Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja
Uradna oseba:
Vanja Bogolin, vodja splošnega sektorja
Naslov: Vrbina 17, 8270 Krško
Telefon: 07/49 10 112

Stroškovnik posredovanja informacij javnega značaja

 

Skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16 – 16., 17. in 18. člen) objavljamo stroškovnik posredovanja informacij javnega značaja.

Materialni stroški posredovanja informacij se prosilcu zaračunajo le, kadar ti presegajo

20 evrov (z vključenim DDV).

Objava IJZ o organih družbe
ORGAN
FUNKCIJA
 
OSEBNO IME
MANDAT
PREJEMKI
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Poslovodstvo
FUNKCIJAGeneralni direktor
 
OSEBNO IMEMartin Novšak
MANDAT8.7.2020 – 8.7.2024
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Poslovodstvo
FUNKCIJAPoslovni direktor
 
OSEBNO IMEDanijel Levičar
MANDAT1.8.2019 – 1.8.2023
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Poslovodstvo
FUNKCIJAFinančna direktorica
 
OSEBNO IMEmag. Gordana Radanovič
MANDAT1.7.2021 - 1.7.2025
2016  
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Nadzorni svet
FUNKCIJAPredsednik nadzornega sveta, predsednik kadrovske komisije
 
OSEBNO IMECvetko Sršen
MANDATNadzorni svet: 18.12.2020 do 18.12.2024; Kadrovska komisija: 22.12.2020 do poteka mandata v NS GEN oz. do prenehanja funkcije predsednika NS GEN
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Nadzorni svet
FUNKCIJANamestnica predsednika nadzornega sveta, članica kadrovske komisije
 
OSEBNO IMEmag. Mateja Čuk Orel
MANDATNadzorni svet: 21.6.2019 do 21.6.2023; Kadrovska komisija: 22.12.2020 do poteka mandata v NS GEN oz. do odpoklica
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Nadzorni svet
FUNKCIJAČlanica nadzornega sveta, članica kadrovske komisije
 
OSEBNO IMEPatricia Čular
MANDATNadzorni svet: 1.9.2021 do 1.9.2025; Kadrovska komisija: 22.10.2021 do poteka mandata v NS GEN oz. do odpoklica
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Nadzorni svet
FUNKCIJAČlan nadzornega sveta, predsednik revizijske komisije
 
OSEBNO IMEmag. Jure Soklič
MANDATNadzorni svet: 18.12.2020 do 18.12.2024; Revizijska komisija: 22.12.2020 do poteka mandata v NS GEN oz. do odpoklica
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Nadzorni svet
FUNKCIJAČlanica nadzornega sveta, članica revizijske komisije, članica kadrovske komisije
 
OSEBNO IMEKsenija Flegar
MANDATNadzorni svet: 18.12.2020 do 18.12.2024; Revizijska in kadrovska komisija: 22.12.2020 do poteka mandata v NS GEN oz. do odpoklica
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Nadzorni svet
FUNKCIJAČlan nadzornega sveta, član revizijske komisije
 
OSEBNO IMEmag. Aleksander Kavčič
MANDATNadzorni svet: 18.12.2020 do 18.12.2024; Revizijska komisija: 22.12.2020 do poteka mandata v NS GEN oz. do odpoklica
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Nadzorni svet
FUNKCIJAČlan nadzornega sveta, član revizijske komisije
 
OSEBNO IMESamo Fürst
MANDATNadzorni svet: 01.10.2015 do 02.10.2023; Revizijska komisija: 05.9.2018 do 02.10.2023
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Nadzorni svet
FUNKCIJAČlanica nadzornega sveta
 
OSEBNO IMEMarjanca Molan Zalokar
MANDAT2.10.2019 do 2.10.2023
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Nadzorni svet
FUNKCIJAČlan nadzornega sveta
 
OSEBNO IMERene Jeromel
MANDAT21.12.2020 do 21.12.2024
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Revizijska komisija
FUNKCIJAZunanji član revizijske komisije
 
OSEBNO IMEAlojz Dimič
MANDAT23.4.2015 do 23.8.2021 ali do odpoklica
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Kadrovska komisija
FUNKCIJAZunanja članica kadrovske komisije
 
OSEBNO IMEKatja Simončič
MANDAT 21.11.2019 do 21.11.2023
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Nadzorni svet
FUNKCIJAČlan nadzornega sveta, član kadrovske komisije
 
OSEBNO IMEdr. Marko Čepin
MANDATNadzorni svet: 18.12.2020 do 31.08.2021; Kadrovska komisija: 22.12.2020 do poteka mandata v NS GEN oz. do odpoklica
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Nadzorni svet do 17.12.2020
FUNKCIJANamestnik predsednice NS, predsednik revizijske komisije, član kadrovske komisije (do 17.12.2020)
 
OSEBNO IMEMiha Butara
MANDATdo 17.12.2020
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Nadzorni svet do 17.12.2020
FUNKCIJAČlan nadzornega sveta, član kadrovske komisije (do 17.12.2020)
 
OSEBNO IMEMiha Šebenik
MANDATdo 17.12.2020
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Nadzorni svet do 17.12.2020
FUNKCIJAČlan nadzornega sveta, član kadrovske komisije (do 17.12.2020)
 
OSEBNO IMELovro Lapanja
MANDATdo 17.12.2020

Arhiv objav IJZ o organih družbe za leto 2014, 2015, 2016, 20172018 in 2019 se nahaja na povezavi ob kliku na izbrano leto.

Javna objava podatkov po ZSDH-1
Revizijska poročila o računovodskih izkazih družbe GEN energija d.o.o.:
ZAPOREDNA ŠTEVILKA
ZADEVA
DATUM
VEČ
ZAPOREDNA ŠTEVILKA1
ZADEVAPoročilo neodvisnega revizorja (za družbo GEN energija za leto 2013)
DATUM07.05.2014
ZAPOREDNA ŠTEVILKA2
ZADEVAPoročilo neodvisnega revizorja (za skupino GEN za leto 2013)
DATUM07.05.2014
ZAPOREDNA ŠTEVILKA3
ZADEVAPoročilo neodvisnega revizorja (za družbo GEN energija za leto 2014)
DATUM09.04.2015
ZAPOREDNA ŠTEVILKA4
ZADEVAPoročilo neodvisnega revizorja (za skupino GEN za leto 2014)
DATUM09.04.2015
ZAPOREDNA ŠTEVILKA5
ZADEVA Poročilo neodvisnega revizorja (za družbo GEN energija za leto 2015)
DATUM31.05.2016
ZAPOREDNA ŠTEVILKA6
ZADEVA Poročilo neodvisnega revizorja (za skupino GEN za leto 2015)
DATUM31.05.2016
ZAPOREDNA ŠTEVILKA7
ZADEVAPoročilo neodvisnega revizorja (za družbo GEN energija za leto 2016)
DATUM05.07.2017
ZAPOREDNA ŠTEVILKA8
ZADEVAPoročilo neodvisnega revizorja (za skupino GEN za leto 2016)
DATUM05.07.2017
ZAPOREDNA ŠTEVILKA9
ZADEVA Poročilo neodvisnega revizorja (za družbo GEN energija za leto 2017)
DATUM17.04.2018
ZAPOREDNA ŠTEVILKA10
ZADEVAPoročilo neodvisnega revizorja (za skupino GEN za leto 2017)
DATUM17.04.2018
ZAPOREDNA ŠTEVILKA11
ZADEVAPoročilo neodvisnega revizorja (za skupino GEN za leto 2018)
DATUM14.05.2019
ZAPOREDNA ŠTEVILKA12
ZADEVAPoročilo neodvisnega revizorja (za družbo GEN za leto 2018)
DATUM14.05.2019
ZAPOREDNA ŠTEVILKA13
ZADEVAPoročilo neodvisnega revizorja (za družbo GEN za leto 2019)
DATUM06.05.2020
ZAPOREDNA ŠTEVILKA14
ZADEVAPoročilo neodvisnega revizorja (za skupino GEN za leto 2019)
DATUM06.05.2020
Seznam subjektov, za katere velja omejitev poslovanja z družbo GEN energija d.o.o. po 60. čl. ZSDH-1*:
ZAPOREDNA ŠTEVILKA
SUBJEKT
ZAPOREDNA ŠTEVILKA1
SUBJEKTMateja Čuk-samostojna odvetnica; Odvetniška pisarna Čuk
ZAPOREDNA ŠTEVILKA2
SUBJEKTŠola smučanja & športa Miha Orel s.p.
ZAPOREDNA ŠTEVILKA3
SUBJEKTKDS Ljutomer d.o.o.
ZAPOREDNA ŠTEVILKA4
SUBJEKTZYMZO d.o.o.
ZAPOREDNA ŠTEVILKA5
SUBJEKTEMENJAVE d.o.o.
ZAPOREDNA ŠTEVILKA6
SUBJEKTZavod Projekt, svetovanje, usposabljanje in razvoj
*Zakon o Slovenskem državnem holdingu (Ur.l.RS, št. 25/2014)
**Gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik ali drug poslovni subjekt iz javnega ali zasebnega sektorja
Informacije o sestavi organov upravljanja in nadzora se nahajajo na naslednji povezavi.

Objave, skladno s kodeksom SDH in priporočili SDH

 

Skladno s Kodeksom SDH in veljavno zakonodajo na desni objavljamo:

  • Politiko raznolikosti poslovodstva in Nadzornega sveta družbe GEN energija d.o.o.;
  • Življenjepise in soglasja za objavo članov nadzornega sveta družbe GEN energija, d.o.o.;
  • Izjave o neodvisnosti članov nadzornega sveta družbe GEN energija, d.o.o.;
  • Kompetenčni profil za člane nadzornega sveta družbe GEN energija d.o.o.
  • Finančni koledar za leto 2021;

Življenjepisa generalnega in poslovnega direktorja družbe GEN energija, d.o.o. se nahajata tukaj.

 

Regres je bil izplačan v višini 70 % povprečne plače zaposlenih v elektrogospodarstvu, kot to določa Kolektivna pogodba elektrogospodarstva.

Družbo zavezuje kolektivna pogodba elektrogospodarstva, ki je objavljena tukaj.

 

 

Odpoved članov nadzornih svetov in njihovih komisij delu prejemkov v času epidemije virusa covid-19. 

Vsi člani nadzornega sveta in njegovih komisij družbe GEN energija ter vsi člani nadzornih svetov družb Skupine GEN, za katere to priporočilo velja, so se iz solidarnosti in na podlagi priporočila Slovenskega državnega holdinga, d.d., odpovedali 30 % prejemkov, ki jih prejemajo iz naslova članstva v nadzornih svetih družb.

 

Informacije javnega značaja, ki se nanašajo na donatorske, sponzorske, svetovalne in druge avtorske ali druge intelektualne storitve
Objavljenih zadnjih 8 pravnih poslov. Klik za seznam vseh.
DATUM SKLENITVE POSLA
TRAJANJE POSLA
VRSTA POSLA
POGODBENI PARTNER
RAČUN PRAVNE OSEBE IZ POGODBE
POGODBENA VREDNOST
(brez DDV)
VIŠINA POSAMEZNIH IZPLAČIL
(brez DDV)
DATUM SKLENITVE POSLA01.12.2021
TRAJANJE POSLA1. 12. 2021 - 31. 12. 2021
VRSTA POSLASponzorska pogodba
POGODBENI PARTNERMONTEL ENERGETIKA.NET d.o.o. Krašnja 63, Lukovica
RAČUN PRAVNE OSEBE IZ POGODBE/
POGODBENA VREDNOST1.000 EUR
VIŠINA POSAMEZNIH IZPLAČIL
DATUM SKLENITVE POSLA26.11.2021
TRAJANJE POSLA26. 11. 2021 - 31. 12. 2021
VRSTA POSLADonatorska pogodba
POGODBENI PARTNEROBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO SEVNICA, Kvedrova cesta 30A, 8290 SEVNICA
RAČUN PRAVNE OSEBE IZ POGODBE/
POGODBENA VREDNOST500 EUR
VIŠINA POSAMEZNIH IZPLAČIL
DATUM SKLENITVE POSLA26.11.2021
TRAJANJE POSLA26.11.2021-31.12.2021
VRSTA POSLAIntelektualne storitve
POGODBENI PARTNERDRABEX d.o.o., Kramarjeva ulica 28, 2000 Maribor
RAČUN PRAVNE OSEBE IZ POGODBE/
POGODBENA VREDNOST200,00 EUR
VIŠINA POSAMEZNIH IZPLAČIL
DATUM SKLENITVE POSLA25.11.2021
TRAJANJE POSLA25.11.2021-10.03.2022
VRSTA POSLAIntelektualne storitve
POGODBENI PARTNERSMART COM d.o.o., Brnčičeva ulica 45, Ljubljana Črnuče
RAČUN PRAVNE OSEBE IZ POGODBE/
POGODBENA VREDNOST19.173,88 EUR
VIŠINA POSAMEZNIH IZPLAČIL
DATUM SKLENITVE POSLA24.11.2021
TRAJANJE POSLA24. 11. 2021 - 31. 12. 2021
VRSTA POSLADonatorska pogodba
POGODBENI PARTNERUstanova slovenska znanstvena fundacija, Štefanova ulica 15, Ljubljana
RAČUN PRAVNE OSEBE IZ POGODBE/
POGODBENA VREDNOST500 EUR
VIŠINA POSAMEZNIH IZPLAČIL
DATUM SKLENITVE POSLA24.11.2021
TRAJANJE POSLA24. 11. 2021 - 31. 12. 2021
VRSTA POSLADonatorska pogodba
POGODBENI PARTNERProstovoljno gasilsko društvo Podbočje, Podbočje 62, Podbočje
RAČUN PRAVNE OSEBE IZ POGODBE/
POGODBENA VREDNOST2.000 EUR
VIŠINA POSAMEZNIH IZPLAČIL
DATUM SKLENITVE POSLA24.11.2021
TRAJANJE POSLA24.11.2021-31.12.2022
VRSTA POSLASvetovalne storitve
POGODBENI PARTNEREHC partners, poslovno svetovanje, d.o.o., Dolenjska cesta 43, 1000 Ljubljana
RAČUN PRAVNE OSEBE IZ POGODBE/
POGODBENA VREDNOST18.500,00 EUR
VIŠINA POSAMEZNIH IZPLAČIL
DATUM SKLENITVE POSLA23.11.2021
TRAJANJE POSLA23. 11. 2021 - 31. 12. 2021
VRSTA POSLAAneks k Sponzorski pogodbi
POGODBENI PARTNERROKOMETNI KLUB KRŠKO, Cesta krških žrtev 131, 8270 Krško
RAČUN PRAVNE OSEBE IZ POGODBE/
POGODBENA VREDNOSTPogodbena vrednost se poveča za 7.000 EUR.
VIŠINA POSAMEZNIH IZPLAČIL

Opomba: v skladu z 10.a členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) objavljamo informacije javnega značaja, ki se nanašajo na donatorske, sponzorske, svetovalne in druge avtorske ali druge intelektualne storitve – v maju 2016 je začela veljati sprememba zakona, po kateri ni več potrebno objavljati višine posameznih izplačil in računa pravne osebe.

Javna naročila
Trenutno ni nobenega javnega naročila.

Seznam javnih naročil, oddanih v letu 2020

»Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; ZJN-3) objavljamo seznam evidenčnih javnih naročil, oddanih v obdobju od 1.1.2020 do 31.12.2020, katerih ocenjena vrednost je enaka ali višja od 10.000,00 EUR brez DDV in nižja od mejnih vrednosti iz 1. odst. 21. člena ZJN-3 in 90. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20; ZIUZEOP) oz. 5. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20; ZZUOOP).«

Arhiv za pretekla leta se nahaja na tej povezavi.

Sestava primarnih virov za proizvodnjo električne energije GEN 2020

 

Skladno z 42. členom Energetskega zakona (Ur. l. RS, št.17/14) vas seznanjamo z deležem posameznega proizvodnega vira energije v celotni strukturi električne energije, ki jo je dobavitelj, GEN energija d.o.o., koristil v letu 2020. 

REMIT

 

REMIT podatke poročamo v skladu s 4. členom Uredbe (EU) št. 1227/2011 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 25. oktober 2011 o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga in so na voljo na tej povezavi.

Anonimna prijava nepravilnosti v družbah Skupine GEN

 

Če ste seznanjeni s kakšno obliko nepravilnosti v katerikoli družbi skupine GEN, jo prijavite na e-pošto: prijava.nepravilnosti@gen-energija.si. Vse prijave bomo skrbno proučili in glede na vsebino ustrezno ukrepali.

Prijave so zajamčeno anonimne, zato vam ni potrebno napisati vaših osebnih podatkov (razen, če želite, da se na vas tudi osebno obrnemo, potem sporočite tudi svoje kontaktne podatke. V vseh primerih bomo varovali vašo identiteto). V prijavi navedite čim več dejstev oziroma okoliščin posameznega nepravilnega dejanja in priložite dokumentacijo, ki bo pomagala pri dobrem razumevanju nepravilnosti.

Prijavo z dokumentacijo lahko pošljete tudi po pošti na naslov: GEN energija, d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško, Slovenija – z oznako »nepravilnosti«.