Informacije javnega značaja
Pooblaščena oseba IJZ
Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja
Uradna oseba:
Vanja Bogolin, vodja splošnega sektorja
Naslov: Vrbina 17, 8270 Krško
Telefon: 07/49 10 112

Stroškovnik posredovanja informacij javnega značaja

 

Skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16 – 16., 17. in 18. člen) objavljamo stroškovnik posredovanja informacij javnega značaja.

Materialni stroški posredovanja informacij se prosilcu zaračunajo le, kadar ti presegajo

20 evrov (z vključenim DDV).

Objava IJZ o organih družbe
ORGAN
FUNKCIJA
 
OSEBNO IME
MANDAT
PREJEMKI
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Poslovodstvo
FUNKCIJAGeneralni direktor
 
OSEBNO IMEMartin Novšak
MANDAT7.7.2015 – 7.7.2020
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Poslovodstvo
FUNKCIJAPoslovni direktor
 
OSEBNO IMEDanijel Levičar
MANDAT1.8.2019 – 1.8.2023
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Nadzorni svet
FUNKCIJAPredsednica nadzornega sveta, predsednica kadrovske komisije
 
OSEBNO IMEmag. Mateja Čuk
MANDATNadzorni svet: 21.6.2019 do 21.6.2023; Kadrovska komisija: 19.3.2020 do 21.6.2023
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Nadzorni svet
FUNKCIJANamestnik predsednice nadzornega sveta, predsednik revizijske komisije, član kadrovske komisije
 
OSEBNO IMEMiha Butara
MANDATNadzorni svet: 21.6.2019 do 21.6.2023; Revizijska in kadrovska komisija: 27.06.2019 do 21.6.2023
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Nadzorni svet
FUNKCIJAČlan nadzornega sveta
 
OSEBNO IMEMiha Šebenik
MANDATNadzorni svet: 21.6.2019 do 21.6.2023; Kadrovska komisija: 27.06.2019 do 18.3.2020
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Nadzorni svet
FUNKCIJAČlan nadzornega sveta, član kadrovske komisije
 
OSEBNO IMELovro Lapanja
MANDATNadzorni svet: 21.6.2019 do 21.6.2023; Kadrovska komisija: 27.06.2019 do 21.6.2023
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Nadzorni svet
FUNKCIJAČlan nadzornega sveta, namestnik predsednika revizijske komisije
 
OSEBNO IMESamo Fürst
MANDATNadzorni svet: 01.10.2015 do 2.10.2023, Revizijska komisija: 5.9.2018 do 2.10.2023
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Nadzorni svet
FUNKCIJAČlanica nadzornega sveta
 
OSEBNO IMEMarjanca Molan Zalokar
MANDAT2.10.2019 do 2.10.2023
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Nadzorni svet
FUNKCIJAČlan nadzornega sveta
 
OSEBNO IMEdr. Robert Bergant
MANDAT1.10.2015 do 1.10.2019
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Revizijska komisija
FUNKCIJAZunanji član revizijske komisije
 
OSEBNO IMEAlojz Dimič
MANDAT23.4.2015 do 23.8.2021
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Kadrovska komisija
FUNKCIJAZunanja članica kadrovske komisije
 
OSEBNO IMEKatja Simončič
MANDAT 21.11.2019 do 21.11.2023
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Nadzorni svet do 21.6.2019
FUNKCIJAPredsednik nadzornega sveta, Namestnik predsednika kadrovske komisije
 
OSEBNO IME dr. Karol Peter Peršolja
MANDATdo 21.6.2019
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Nadzorni svet do 21.6.2019
FUNKCIJANamestnik predsednika nadzornega sveta, predsednik kadrovske komisije
 
OSEBNO IME Saša Ivan Geržina
MANDATdo 21.6.2019
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Nadzorni svet do 21.6.2019
FUNKCIJAČlan nadzornega sveta, predsednik revizijske komisije
 
OSEBNO IMERoman Dobnikar
MANDATdo 21.6.2019
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Nadzorni svet do 21.6.2019
FUNKCIJAČlanica nadzornega sveta, članica kadrovske komisije
 
OSEBNO IMEVanessa Grmek
MANDATdo 21.6.2019

Arhiv objav IJZ o organih družbe za leto 2014, 2015, 2016, 2017 in 2018 se nahaja na povezavi ob kliku na izbrano leto.

Javna objava podatkov po ZSDH-1
Revizijska poročila o računovodskih izkazih družbe GEN energija d.o.o.:
ZAPOREDNA ŠTEVILKA
ZADEVA
DATUM
VEČ
ZAPOREDNA ŠTEVILKA1
ZADEVAPoročilo neodvisnega revizorja (za družbo GEN energija za leto 2013)
DATUM07.05.2014
ZAPOREDNA ŠTEVILKA2
ZADEVAPoročilo neodvisnega revizorja (za skupino GEN za leto 2013)
DATUM07.05.2014
ZAPOREDNA ŠTEVILKA3
ZADEVAPoročilo neodvisnega revizorja (za družbo GEN energija za leto 2014)
DATUM09.04.2015
ZAPOREDNA ŠTEVILKA4
ZADEVAPoročilo neodvisnega revizorja (za skupino GEN za leto 2014)
DATUM09.04.2015
ZAPOREDNA ŠTEVILKA5
ZADEVA Poročilo neodvisnega revizorja (za družbo GEN energija za leto 2015)
DATUM31.05.2016
ZAPOREDNA ŠTEVILKA6
ZADEVA Poročilo neodvisnega revizorja (za skupino GEN za leto 2015)
DATUM31.05.2016
ZAPOREDNA ŠTEVILKA7
ZADEVAPoročilo neodvisnega revizorja (za družbo GEN energija za leto 2016)
DATUM05.07.2017
ZAPOREDNA ŠTEVILKA8
ZADEVAPoročilo neodvisnega revizorja (za skupino GEN za leto 2016)
DATUM05.07.2017
ZAPOREDNA ŠTEVILKA9
ZADEVA Poročilo neodvisnega revizorja (za družbo GEN energija za leto 2017)
DATUM17.04.2018
ZAPOREDNA ŠTEVILKA10
ZADEVAPoročilo neodvisnega revizorja (za skupino GEN za leto 2017)
DATUM17.04.2018
ZAPOREDNA ŠTEVILKA11
ZADEVAPoročilo neodvisnega revizorja (za skupino GEN za leto 2018)
DATUM14.05.2019
ZAPOREDNA ŠTEVILKA12
ZADEVAPoročilo neodvisnega revizorja (za družbo GEN za leto 2018)
DATUM14.05.2019
Seznam subjektov, za katere velja omejitev poslovanja z družbo GEN energija d.o.o. po 60. čl. ZSDH-1*:
ZAPOREDNA ŠTEVILKA
ZADEVA
ZAPOREDNA ŠTEVILKA1
ZADEVAPC Art, d.o.o.
ZAPOREDNA ŠTEVILKA2
ZADEVAMateja Čuk-samostojna odvetnica; Odvetniška pisarna Čuk
ZAPOREDNA ŠTEVILKA3
ZADEVAŠola smučanja & športa Miha Orel s.p.
*Zakon o Slovenskem državnem holdingu (Ur.l.RS, št. 25/2014)
**Gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik ali drug poslovni subjekt iz javnega ali zasebnega sektorja
Informacije o sestavi organov upravljanja in nadzora se nahajajo na naslednji povezavi.

Objave, skladno s kodeksom SDH in priporočili SDH

 

Skladno s Kodeksom SDH in veljavno zakonodajo na desni objavljamo:

  • Politiko raznolikosti poslovodstva in Nadzornega sveta družbe GEN energija d.o.o.;
  • Življenjepise in soglasja za objavo članov nadzornega sveta družbe GEN energija, d.o.o.;
  • Izjave o neodvisnosti članov nadzornega sveta družbe GEN energija, d.o.o.;
  • Kompetenčni profil za člane nadzornega sveta družbe GEN energija d.o.o.
  • Finančni koledar za leto 2020;

Življenjepisa generalnega in poslovnega direktorja družbe GEN energija, d.o.o. se nahajata tukaj.

 

Regres je bil izplačan v višini 70 % povprečne plače zaposlenih v elektrogospodarstvu, kot to določa Kolektivna pogodba elektrogospodarstva.

Družbo zavezuje kolektivna pogodba elektrogospodarstva, ki je objavljena tukaj.

Informacije javnega značaja, ki se nanašajo na donatorske, sponzorske, svetovalne in druge avtorske ali druge intelektualne storitve
Objavljenih zadnjih 8 pravnih poslov. Klik za seznam vseh.
DATUM SKLENITVE POSLA
TRAJANJE POSLA
VRSTA POSLA
POGODBENI PARTNER
RAČUN PRAVNE OSEBE IZ POGODBE
POGODBENA VREDNOST
(brez DDV)
VIŠINA POSAMEZNIH IZPLAČIL
(brez DDV)
DATUM SKLENITVE POSLA31.03.2020
TRAJANJE POSLA31.3.2020 - 31.12.2020
VRSTA POSLADonatorska pogodba
POGODBENI PARTNERPROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO RADEČE, Titova ulica 16, 1433 RADEČE
RAČUN PRAVNE OSEBE IZ POGODBE/
POGODBENA VREDNOST4.000 EUR
VIŠINA POSAMEZNIH IZPLAČIL

/

DATUM SKLENITVE POSLA26.03.2020
TRAJANJE POSLA26.3.2020 - 31.12.2020
VRSTA POSLADonatorska pogodba
POGODBENI PARTNERKARATE KLUB BREŽICE, Trg izgnancev 1A, 8250 BREŽICE
RAČUN PRAVNE OSEBE IZ POGODBE/
POGODBENA VREDNOST400 EUR
VIŠINA POSAMEZNIH IZPLAČIL

/

DATUM SKLENITVE POSLA25.03.2020
TRAJANJE POSLA25.3.2020 - 30.4.2020
VRSTA POSLAIntelektualne storitve
POGODBENI PARTNERSmart Com d.o.o., Brnčičeva ulica 45, 1231 Ljubljana - Črnuče
RAČUN PRAVNE OSEBE IZ POGODBE/
POGODBENA VREDNOST0,00 EUR (podaljšanje roka)
VIŠINA POSAMEZNIH IZPLAČIL

/

DATUM SKLENITVE POSLA23.03.2020
TRAJANJE POSLA23.3.2020 - 31.12.2020
VRSTA POSLADonatorska pogodba
POGODBENI PARTNERDRUŠTVO MATERINA DUŠICA ZA OTROKE, Pilštanj 17, 3261 LESIČNO
RAČUN PRAVNE OSEBE IZ POGODBE/
POGODBENA VREDNOST1.100 EUR
VIŠINA POSAMEZNIH IZPLAČIL
DATUM SKLENITVE POSLA18.03.2020
TRAJANJE POSLA18.3.2020 - 31.12.2020
VRSTA POSLADonatorska pogodba
POGODBENI PARTNERPlaninsko društvo Lisca Sevnica, Taborniška ulica 14, 8290 SEVNICA
RAČUN PRAVNE OSEBE IZ POGODBE/
POGODBENA VREDNOST300 EUR
VIŠINA POSAMEZNIH IZPLAČIL
DATUM SKLENITVE POSLA18.03.2020
TRAJANJE POSLA18.3.2020 - 31.12.2020
VRSTA POSLASponzorska pogodba
POGODBENI PARTNERMOŠKO ROKOMETNO DRUŠTVO DOBOVA, Kapelska cesta 25, 8257 DOBOVA
RAČUN PRAVNE OSEBE IZ POGODBE/
POGODBENA VREDNOST6.400 EUR
VIŠINA POSAMEZNIH IZPLAČIL
DATUM SKLENITVE POSLA09.03.2020
TRAJANJE POSLA9.3.2020 - 31.12.2020
VRSTA POSLASponzorska pogodba
POGODBENI PARTNERKOŠARKARSKA ZVEZA SLOVENIJE, Leskoškova cesta 12, 1000 LJUBLJANA
RAČUN PRAVNE OSEBE IZ POGODBE/
POGODBENA VREDNOST18.000 EUR
VIŠINA POSAMEZNIH IZPLAČIL
DATUM SKLENITVE POSLA04.03.2020
TRAJANJE POSLA4.3.2020 - 30.4.2020
VRSTA POSLASponzorska pogodba
POGODBENI PARTNERMONTEL ENERGETIKA.NET, Založništvo in organizacija konferenc, d.o.o., Krašnja 63, 1225 LUKOVICA
RAČUN PRAVNE OSEBE IZ POGODBE/
POGODBENA VREDNOST2.200 EUR
VIŠINA POSAMEZNIH IZPLAČIL

Opomba: v skladu z 10.a členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) objavljamo informacije javnega značaja, ki se nanašajo na donatorske, sponzorske, svetovalne in druge avtorske ali druge intelektualne storitve – v maju 2016 je začela veljati sprememba zakona, po kateri ni več potrebno objavljati višine posameznih izplačil in računa pravne osebe.

Javna naročila
DATUM OBJAVE
ŠTEVILKA NAROČILA NA PORTALU JN
VRSTA
PREDMET JAVNEGA NAROČANJA
RAZPISNA DOKUMENTACIJA
RAZPIS SE IZTEČE
DATUM OBJAVE25.3.2020
ŠTEVILKA NAROČILA NA PORTALU JN

JN001950/2020-W01

VRSTAStoritev
PREDMET JAVNEGA NAROČANJAMakroekonomska analiza gradnje in delovanja JEK2
RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Ponudba mora biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo ter mora izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu.

1) Razpisna dokumentacija je dostopna na tej povezavi.

2) Reference so dostopne na tej povezavi.
RAZPIS SE IZTEČE

Rok za zastavljanje vprašanj: 31.3.2020 do 12:00 ure.

Rok za oddajo ponudb: 7.4.2020 do 10:00 ure.

Odpiranje ponudb: 7.4.2020 ob 10:15 uri na portalu e-JN.

DATUM OBJAVE2.4.2020
ŠTEVILKA NAROČILA NA PORTALU JN

JN002120/2020-B01

 

VRSTAStoritev
PREDMET JAVNEGA NAROČANJANajem programske opreme Microsoft
RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Ponudba mora biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo ter mora izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu.

Razpisna dokumentacija je dostopna na tej povezavi.
RAZPIS SE IZTEČE

Rok za vprašanja: 13.04.2020 do 12:00.

Oddaja ponudb preko e-JN: 08.05.2020 do 10:00.

Odpiranje ponudb preko e-JN: 08.05.2020 ob 10:15.

Seznam javnih naročil, oddanih v letu 2019

 

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3 ), (Ur. l. RS, št. 91/2015) objavljamo seznam evidenčnih javnih naročil, oddanih v obdobju od 1.1.2019 do 31.12.2019, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz 1. odst. 21. člena ZJN-3 ter enaka ali višja od 10.000,00 EUR brez DDV.

Arhiv za pretekla leta se nahaja na tej povezavi.

Sestava primarnih virov za proizvodnjo električne energije GEN 2018

 

Skladno z 42. členom Energetskega zakona (Ur. l. RS, št.17/14) vas seznanjamo z deležem posameznega proizvodnega vira energije v celotni strukturi električne energije, ki jo je dobavitelj, GEN energija d.o.o., koristil v letu 2018. 

REMIT

 

REMIT podatke poročamo v skladu s 4. členom Uredbe (EU) št. 1227/2011 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 25. oktober 2011 o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga in so na voljo na tej povezavi.

Anonimna prijava nepravilnosti v družbah Skupine GEN

 

Če ste seznanjeni s kakšno obliko nepravilnosti v katerikoli družbi skupine GEN, jo prijavite na e-pošto: prijava.nepravilnosti@gen-energija.si. Vse prijave bomo skrbno proučili in glede na vsebino ustrezno ukrepali.

Prijave so zajamčeno anonimne, zato vam ni potrebno napisati vaših osebnih podatkov (razen, če želite, da se na vas tudi osebno obrnemo, potem sporočite tudi svoje kontaktne podatke. V vseh primerih bomo varovali vašo identiteto). V prijavi navedite čim več dejstev oziroma okoliščin posameznega nepravilnega dejanja in priložite dokumentacijo, ki bo pomagala pri dobrem razumevanju nepravilnosti.

Prijavo z dokumentacijo lahko pošljete tudi po pošti na naslov: GEN energija, d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško, Slovenija – z oznako »nepravilnosti«.