Zaposleni

V Skupini GEN se zavedamo, da je znanje zaposlenih presečišče uresničevanja trajnostnega razvoja na vseh treh ravneh našega delovanja: poslovno-obratovalni, družbeni in okoljski. Zato si nenehno prizadevamo za izobraževanje, usposabljanje ter strokovni in osebnostni razvoj vseh zaposlenih v družbah Skupine GEN.

V letu 2020 nas je bilo 1.474 oziroma ob upoštevanju pravil konsolidacije 1.159 zaposlenih, od katerih jih ima več kot 66 % vsaj višje šolsko oziroma univerzitetno izobrazbo. Število zaposlenih sledi rasti in razvoju skupine ter izzivom, ki jih prinašata.

 

Število zaposlenih glede na raven strokovne izobrazbe, na dan 31. 12. 2020:

SKUPINA GEN             1. raven      2. raven      3. raven      4. raven      5. raven       6. raven      7. raven      8. raven      9. raven      10. raven      SKUPAJ     

GEN energija

0 0 0 0 5 7 8 37 2 5 64

GEN-I

0 0 0 8 94 23 184 182 24 15 531

NEK

0 1 1 14 250 70 55 211 16 12 630

SEL

3 0 0 20 33 10 10 16 4 0 96

TEB

0 3 0 17 29 17 14 21 0 1 102

HESS

0 0 0 3 16 4 10 16 1 1 51

SKUPAJ

4 4 1 62 427 131 281 483 47 34 1.474

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izobrazbena struktura v skupini GEN

Zaradi kompleksnosti in zahtevnosti dela v družbah skupine GEN (organigram skupine GEN) ima več kot polovica zaposlenih vsaj višješolsko izobrazbo. 

V skupini GEN je bilo v letu 2020 zaposlenih 34 doktorjev/doktoric znanosti, 47 magistrov/magistric znanosti in 483 univerzitetnih diplomantk/diplomantov. Ključna strokovna področja zaposlenih z 8. ravnjo strokovne izobrazbe (magistri/-ce in doktorji/-ice znanosti) so:

  • jedrska tehnika in jedrska energetika,
  • elektrotehnika,
  • jedrska fizika,
  • strojništvo in
  • ekonomija.
Poslanstvo skupine GEN uresničujejo ljudje – zaposleni

S svojim vsakodnevnim strokovnim, predanim in odgovornim delom prispevajo k vsem vidikom uresničevanja trajnostnega razvoja k:

  • obratovalni učinkovitosti,
  • poslovni odličnosti,
  • okoljski odgovornosti in
  • družbeni skrbnosti skupine GEN ter vseh vanjo vključenih družb.