V družbi GEN energija d.o.o. vabimo k sodelovanju nove sodelavce

Si želite soustvarjati projekte v vodilni slovenski elektroenergetski skupini? Ponujamo vam izzive, nove izkušnje ter osebni in strokovni razvoj. V svojo ekipo vabimo znanja željne osebe.

 

V svojo ekipo vabimo: 

 • STROKOVNJAKE ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI
 • EKONOMISTE
 • PRAVNIKE

Področja del in zahtevane kompetence za posamezno delovno mesto si lahko ogledate spodaj.

 

Kaj ponujamo?

 • zaposlitev za nedoločen čas s 6-mesečnim poskusnim delom,
 • sodelovanje na strateških infrastrukturnih projektih,
 • enoizmensko delo od ponedeljka do petka,
 • opravljanje dela na sedežu družbe GEN energija d.o.o. v Krškem,
 • prijetno in vsestransko delovno okolje in odlične delovne pogoje,
 • izobraževanje, strokovni in osebni razvoj,
 • drsni delovni čas,
 • možnost nagrajevanja in napredovanja,
 • možnost kariernega razvoja.

 

Če ste se prepoznali v zgornjih vrsticah vas vabimo, da svoje motivacijsko pismo in življenjepis na Europass obrazcu pošljete do 6. 12. 2021 na e-naslov kadri@gen-energija.si.

Strokovnjak za odnose z javnostmi

Področje dela:

Novi sodelavec bo zadolžen za pripravo, usklajevanje in izvajanje projektov in aktivnosti s področja odnosov z mediji, za operativno vodenje, pripravo in izvedbo oglaševalskih aktivnosti ter za izvajanje, stalno prilagajanje in spremljanje  zastavljene medijske strategije, za pripravo in izvedbo vsebin za objavljanje in upravljanje na socialnih omrežjih, upravljanje spletnih strani, upravljanje in kreativno izvedbo promocijskih in ozaveščevalnih vsebin, koordinacijo in pripravo komunikacijskih sporočil (e-novic idr.), pripravo, izvedbo ter organizacijo strokovnih dogodkov in srečanj, za vzdrževanje in aktivacijo strateških partnerstev ter sponzorstev idr.

 

Kaj pričakujemo:

 • vsaj 7. raven izobrazbe (SOK) s področja komunikologije, politologije ali druge primerne smeri,
 • visoko raven usposobljenosti za delo z orodji MS Office,
 • želeno je poznavanje Google Adwords in Analytics,
 • zelo dobro poznavanje marketinških orodij, stanja na področju odnosov z javnostmi, družbenih medijev in vplivnežev v Sloveniji,
 • kreativnost in izkušnje s sodelovanjem s kreativnimi in medijskimi agencijami,
 • močne kompetence za pisno in govorno sporočanje ter visoko raven komunikacije,
 • odlično znanje slovenskega in angleškega jezika,
 • samostojnost, samoiniciativnost, fleksibilnost in pripadnost,
 • sposobnost prevzemanja odgovornosti,
 • analitične kompetence,
 • organizacijske sposobnosti,
 • željo po dodatnem izobraževanju.
Ekonomist

Področje dela:

Novi sodelavec bo zadolžen za izdelavo planov, poročil in analiz, sodeloval bo v projektnih in delovnih skupinah ter pri postopkih javnih naročil.

 

Kaj pričakujemo?

 • vsaj 8. raven izobrazbe (SOK) ekonomske smeri,
 • odlične komunikacijske veščine in integriteto,
 • dobro računalniška pismenost,
 • poznavanje projektnega dela,
 • sposobnost analitičnega in logičnega razmišljanja,
 • samostojnost, samoiniciativnost, fleksibilnost in pripadnost,
 • spodobnost prevzemanja odgovornosti,
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • željo po dodatnem izobraževanju, tudi izven ekonomskega področja.
Pravnik

Področje dela:

Novi sodelavec bo zadolžen za spremljanje in preučevanje zakonodaje, sestavo oziroma pregledovanje pogodbenih dokumentov, pripravo pravnih mnenj, pravno svetovanje organom družbe, pripravo aktov družbe, pripravo gradiv za seje organov družbe, sodeloval bo v projektnih in delovnih skupinah, pri postopkih javnih naročil, pri postopkih v zvezi s statusnimi zadevami ter po potrebi zastopal družbo v upravnih in sodnih postopkih.

 

Kaj pričakujemo?

 • vsaj 8. raven izobrazbe (SOK) pravne smeri,
 • odlične komunikacijske veščine in integriteto,
 • samostojnost, samoiniciativnost, fleksibilnost in pripadnost,
 • zanesljivost in odgovornost,
 • proaktiven odnos do dela,
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • željo po dodatnem izobraževanju, tudi izven pravnega področja.

 

Zaposleni

V Skupini GEN se zavedamo, da je znanje zaposlenih presečišče uresničevanja trajnostnega razvoja na vseh treh ravneh našega delovanja: poslovno-obratovalni, družbeni in okoljski. Zato si nenehno prizadevamo za izobraževanje, usposabljanje ter strokovni in osebnostni razvoj vseh zaposlenih v družbah Skupine GEN.

V letu 2020 nas je bilo 1.474 oziroma ob upoštevanju pravil konsolidacije 1.159 zaposlenih, od katerih jih ima več kot 66 % vsaj višje šolsko oziroma univerzitetno izobrazbo. Število zaposlenih sledi rasti in razvoju skupine ter izzivom, ki jih prinašata.

 

Število zaposlenih glede na raven strokovne izobrazbe, na dan 31. 12. 2020:

SKUPINA GEN             1. raven      2. raven      3. raven      4. raven      5. raven       6. raven      7. raven      8. raven      9. raven      10. raven      SKUPAJ     

GEN energija

0 0 0 0 5 7 8 37 2 5 64

GEN-I

0 0 0 8 94 23 184 182 24 15 531

NEK

0 1 1 14 250 70 55 211 16 12 630

SEL

3 0 0 20 33 10 10 16 4 0 96

TEB

0 3 0 17 29 17 14 21 0 1 102

HESS

0 0 0 3 16 4 10 16 1 1 51

SKUPAJ

4 4 1 62 427 131 281 483 47 34 1.474

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izobrazbena struktura v skupini GEN

Zaradi kompleksnosti in zahtevnosti dela v družbah skupine GEN (organigram skupine GEN) ima več kot polovica zaposlenih vsaj višješolsko izobrazbo. 

V skupini GEN je bilo v letu 2020 zaposlenih 34 doktorjev/doktoric znanosti, 47 magistrov/magistric znanosti in 483 univerzitetnih diplomantk/diplomantov. Ključna strokovna področja zaposlenih z 8. ravnjo strokovne izobrazbe (magistri/-ce in doktorji/-ice znanosti) so:

 • jedrska tehnika in jedrska energetika,
 • elektrotehnika,
 • jedrska fizika,
 • strojništvo in
 • ekonomija.
Poslanstvo skupine GEN uresničujejo ljudje – zaposleni

S svojim vsakodnevnim strokovnim, predanim in odgovornim delom prispevajo k vsem vidikom uresničevanja trajnostnega razvoja k:

 • obratovalni učinkovitosti,
 • poslovni odličnosti,
 • okoljski odgovornosti in
 • družbeni skrbnosti skupine GEN ter vseh vanjo vključenih družb.