Poslovanje

Ključni podatki družbe in skupine GEN za leto 2019:

Ključni podatki
 

Skupina

Družba

POSTAVKA/LETO                                                                                                                             

2019                            

2018                                   

2019                             

2018                              

Prihodki v tisoč EUR 2.246.180 2.376.085 208.726 203.815
EBIT v tisoč EUR 63.399 50.208 31.051 27.589
EBITDA v tisoč EUR 102.369 86.834 31.907 28.326
Čisti dobiček v tisoč EUR 48.488 40.661 27.383 24.505
Sredstva v tisoč EUR 1.158.886 1.157.012 589.639 561.879
Kapital v tisoč EUR 859.836 818.695 486.731 466.408
Zadolženost v tisoč EUR 179.658 166.710 13.069 13.075
Investicije v tisoč EUR 57.381 60.424 901 1.741
Proizvedena električna energija v GWh 3.672 3.699    
Prodana električna energija v GWh 41.375 47.153 3.975 4.275
Število zaposlenih konec leta 1.104 1.028 60 57

 

Več o poslovanju družbe in skupine GEN najdete v preteklih letnih poročilih, ki se nahajajo na tej povezavi