Poslovanje

Ključni podatki družbe in skupine GEN za leto 2020:

Ključni podatki
 

Skupina

Družba

POSTAVKA/LETO                                                                                                                             

2020                            

2019                                 

2020                               

2019                                

Prihodki v tisoč EUR 2.193.560 2.246.180 231.350 208.726
EBIT v tisoč EUR 86.192 63.399 53.607 31.051
EBITDA v tisoč EUR 144.526 102.369 54.329 31.907
Čisti dobiček v tisoč EUR 64.189 48.488 45.664 27.383
Sredstva v tisoč EUR 1.223.555 1.158.886 634.934 589.639
Kapital v tisoč EUR 912.480 859.836 522.710 486.731
Zadolženost v tisoč EUR 162.269 179.658 11.866 13.069
Investicije v tisoč EUR 57.147 57.381 19.160 901
Proizvedena električna energija v GWh 3.931 3.672    
Prodana električna energija v GWh 45.281 41.375 3.930 3.975
Število zaposlenih konec leta 1.159 1.104 64 60

 

Več o poslovanju družbe in skupine GEN najdete v preteklih letnih poročilih, ki se nahajajo na tej povezavi