Odprtje Hidroelektrarne Brežice
Brežice , 27.09.2017

V sredo, 27. septembra 2017, smo obeležili nov mejnik v projektu izgradnje hidroelektrarn na spodnji Savi. Poleg že zgrajenih HE Boštanj, HE Arto - Blanca in HE Krško so otvorili hidroelektrarno Brežice, katere gradnja se je pričela aprila 2014. Otvoritve so se udeležili številni ugledni predstavniki države, elektrogospodarstva, lokalnih skupnosti in gospodarskih družb. Poleg pozdravnega nagovora direktorja družbe HESS, ki je uspešno vodila projekt izgradnje, Bogdana Barbiča, se je kot slavnostni govornik otvoritve udeležil tudi predsednik Vlade Republike Slovenije, dr. Miro Cerar.

Voda kot obnovljiv in nizkoogljičen vir energije poleg jedrske energije za skupino GEN predstavlja prednostno področje razvoja, zato intenzivno sodelujemo pri izgradnji hidroelektrarn na spodnji Savi, ki jo vodi družba HESS. Gre za trenutno največji hidroenergetski projekt v Sloveniji. Po izgradnji HE Brežice sledi projekt izgradnje šeste in hkrati zadnje hidroelektrarne na spodnji Savi, HE Mokrice; tako bo proizvodnja pasovne in deloma tudi trapezne električne energije na reki Savi več kot podvojena.

Več informacij o samem poteku izgradnje HE Brežice z obsežno foto galerijo, pomembnimi mejniki ter povezanimi novicami, je na voljo na spletni strani družbe HESS http://www.he-ss.si/novice.html in http://www.he-ss.si/galerija.html.

Odprtje Hidroelektrarne Brežice