Deloitte: Investicije v nizko-ogljične jedrske elektrarne ustvarjajo kakovostna delovna mesta in spodbujajo gospodarsko rast v Evropi
Krško, 29.04.2019

Evropsko združenje Foratom je konec aprila objavilo najnovejšo študijo družbe Deloitte, ki ugotavlja, da evropska jedrska industrija v Evropski uniji danes zagotavlja več kot 1,1 milijona delovnih mest in letno ustvari preko 500 milijard evrov BDP. 

Jedrska tehnologija Evropi že več kot 60 let zagotavlja zanesljiv vir nizko-ogljične električne energije. Deloittova študija meri prispevek jedrske panoge k skupnim gospodarskim kazalcem v 28 članicah EU – in sicer danes, pa vse do leta 2050.

Poročilo navaja, da v EU vsaka jedrska elektrarna (s povprečno inštalirano močjo 1 GW):

  • sproži in spodbuja 9,3 milijard evrov letnih investicij tako v jedrski industriji kot tudi v povezanih panogah;
  • zagotavlja okoli 10.000 stalnih domačih delovnih mest;
  • letno na ravni EU ustvari 4,3 milijarde evrov BDP.

 

Poročilo je dostopno na: https://www.foratom.org/press-release/investing-in-low-carbon-nuclear-generates-jobs-and-economic-growth-in-europe/.