Zanesljiva oskrba z električno energijo tudi v posebnih razmerah
Krško, 19.03.2020

Poslanstvo Skupine GEN je varna in zanesljiva oskrba gospodinjstev, gospodarstva, javnih ustanov in prometa z električno energijo. Med družbami v skupini je Nuklearna elektrarna Krško uvrščena med slovensko kritično infrastrukturo. Vseh osem hidroelektrarn družb Savske elektrarne Ljubljana in Hidroelektrarne na spodnji Savi, Termoelektrarna Brestanica, družba za trgovanje in prodajo električne energije GEN-I ter krovna družba GEN energija pa so gospodarske družbe, ki opravljajo dejavnost ključnega pomena za delovanje države.

Ob obvestilu o sumu okužbe s koronavirusom v Sloveniji smo v krovni in v vseh povezanih družbah z vso odgovornostjo sprejeli vrsto ukrepov za nemoteno in stabilno obratovanje elektrarn, s čimer tudi v sedanjih kritičnih okoliščinah uspešno uresničujemo naše poslanstvo. Predvsem pa se v zadnjih dneh in tednih ponovno potrjuje strateški pomen visoke stopnje samooskrbe Slovenije z električno energijo.

Poslovodstva v Skupini GEN ukrepe sprejemajo skladno s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in pristojnih mednarodnih organizacij (vključno z IAEA). V krovni družbi GEN energija so pripravili načrt ključnih kadrov in 13. marca večini zaposlenim omogočili delo od doma v obdobju od 16. do vključno 27. marca 2020. Dodatno je poslovodstvo od 19. do vključno 27. marca 2020 delo na daljavo odredilo vsem zaposlenim. Izjema so nekatere ključne funkcije za izvajanje in podporo proizvodnim procesom. Pripravili so tudi načrt nadomeščanj vodij sektorjev in služb v primeru odsotnosti.

Vse oglede elektrarn so odpovedali z 2. marcem 2020, s 6. marcem tudi vse obiske v Svetu energije. Zaposlenim so zagotovili ustrezna zaščitna sredstva in sredstva za razkuževanje rok ter dodatno razkuževanje delovnih prostorov. Vsakodnevno spremljajo aktualne novice, ki jih na spletni strani objavlja Nacionalni inštitut za javno zdravje in osrednji mediji, obveščajo svoje zaposlene o novostih, jih opominjajo na preventivno in samozaščitno ravnanje ter jih pozivajo k popolni izolaciji v krogu družin.

 

Ukrepi, ki jih v povezavi z epidemijo izvajajo v NEK, so objavljeni na spletnih straneh družbe:

www.nek.si

Zanesljiva oskrba z električno energijo tudi v posebnih razmerah