Uspešno prvo vrtenje nove turbine v TEB
Krško, 18.01.2021

V petek, 15. januarja 2021, smo v Skupini GEN obeležili pomemben mejnik v hčerinski družbi TEB, kjer so uspešno izvedli prvi vžig oziroma prvo vrtenje turbine in pričeli s tako imenovanim vročim testiranjem plinskega agregata PB7. S tem v Termoelektrarni Brestanica zaključujejo aktivnosti, povezane z gradnjo sedmega plinskega bloka, ki bo skupaj s šestim zamenjal stare plinske bloke PB1-3 iz leta 1974. Slednje bo za Skupino GEN in za celoten slovenski elektroenergetski sistem izrednega pomena, saj TEB zagotavlja vedno bolj pomembno terciarno rezervo.
 
v TEB so sicer že konec decembra zaključili hladna testiranja, ki so med drugim vključevala kontrolo vgrajene opreme, nastavitve ustreznih parametrov, teste signalizacije ter kontrolo elektro in mehanskih povezav. V tem sklopu so bili izvedeni tudi interni tehnični in komisijski pregledi posameznih tehnoloških sistemov po zaključeni montaži oziroma pred pričetkom dajanja opreme pod napetost in tlak. Pridobljeni so bili tudi vsi zahtevani certifikati o vgrajeni opremi in varnosti vgrajene opreme, izjave in druga dokumentacija.

Foto: TEB

Uspešno prvo vrtenje nove turbine v TEB