V Nuklearni elektrarni Krško danes začenjajo redni remont
Krško, 01.04.2021

Danes, 1. 4. 2021, so v zgodnjih jutranjih urah jedrsko elektrarno izklopili iz elektroenergetskega omrežja in tako uspešno zaključili 31. gorivni ciklus, v katerem je elektrarna proizvedla za 1,84 odstotkov več električne energije kot načrtovano. V Nuklearni elektrarni Krško so lani drugič v vsej obratovalni dobi presegli proizvodnjo 6 milijard kilovatnih ur električne energije – kazalec razpoložljivosti elektrarne je bil 99,6 odstotkov – in s stabilnim in zanesljivim obratovanjem pomembno prispevali k nemoteni preskrbi gospodarstva, gospodinjstev in javnega sektorja z električno energijo. Obdobje epidemije je dodatno potrdilo nepogrešljivo vlogo jedrske elektrarne za delovanje vseh družbenih sistemov.

Remont v NEK je vnaprej skrbno načrtovan in poteka usklajeno tako na ravni skupine kot na ravni elektroenergetskega sistema (EES) Slovenije. V Skupini GEN remonte v NEK načrtujemo v obdobjih, ko je poraba električne energije v širši mednarodni regiji razmeroma nizka in je hkrati tudi hidrologija ugodnejša. Vnaprej poskrbimo, da manjkajočo električno energijo zagotovimo iz drugih elektrarn, zato tudi remonti večjih enot ne predstavljajo posebnih tveganj za EES. Kot v preteklih letih, smo v Skupini GEN tudi tokrat nadomestno energijo pravočasno nabavili na odprtih evropskih trgih.

Letošnji remont v NEK bo trajal predvidoma 34 dni in bo izvedbeno zelo zahteven, dodatne izzive so prinesle tudi epidemiološke razmere. V dobrem mesecu dni bodo izvedli številne kompleksne posege v opremo, s ciljem zagotavljanja varnega in zanesljivega obratovanja elektrarne tako v naslednjem obratovalnem ciklu kot tudi dolgoročno. Izvedli bodo obsežen standardni program vzdrževanja in preverjanja strojne, električne in merilno-regulacijske opreme. Končujejo program nadgradnje varnosti, v okviru katerega v letošnjem remontu načrtujejo 13 večjih tehnoloških posodobitev. Pomembna varnostna nadgradnja pa je tudi suho skladiščenje izrabljenega goriva, ki pomeni prehod od aktivnih rešitev k pasivnim, saj zagotavlja hlajenje brez dodatnih naprav, sistemov ali energentov.

 

Več o remontu na spletnih straneh NEK: Po uspešnem 31. gorivnem ciklusu se bo v NEK začel redni remont

V Nuklearni elektrarni Krško danes začenjajo redni remont