»Nizkoogljično je zares odlično!« Mladi s svojo kreativnostjo ponovno o nizkoogljični prihodnosti
Krško, 15.06.2022

Skupina GEN si poleg poslanstva zagotavljanja zanesljive proizvodnje in dobave električne energije trajno prizadeva za krepitev energetske pismenosti in zanimanja za energetske teme. Danes so v prostorih Informacijskega središča GEN pripravili zaključno prireditev natečaja Mladi v svetu energije. Tako so po obdobju epidemiološke prekinitve vnovič združili dragocene poglede mladih na našo skupno energetsko prihodnost.

V sklopu natečaja Mladi v svetu energije, ki je potekal v šolskem letu 2021/2022, je več kot 820 otrok in mladostnikov iz vse Slovenije predstavilo svoje poglede na razumevanje elektrike, energije in energetskih virov. Ob pomenljivem sloganu »Nizkoogljično je odlično« so ustvarili več kot 400 izdelkov, med njimi delujočih maket, plakatov, risb, kolažev, iger, slikanic in video izdelkov.

Vse projekte povezuje misel, da je električna energija stalna sopotnica vsakdana, brez katere si tudi mladi ne znajo predstavljati življenja. Z iskrivim pristopom so pogledali v sedanjost in prikazali, kakšna je njihova vizija prihodnosti: nizkoogljična!

»V luči številnih energetsko-podnebnih in okoljskih izzivov v Skupini GEN za dolgoročno zanesljivo oskrbo z nizkoogljično, vsem dostopno električno energijo snujemo celovite rešitve, ki jih bodo v polni meri koristile predvsem mlajše in vse prihodnje generacije. Natečaj Mladi v svetu energije je pomemben del prizadevanj Skupine GEN za krepitev energetske ozaveščenosti med mladimi in njihovega zanimanja za teme, povezane z energetiko – eno temeljnih področij življenja. S tem, ko mlade spodbujamo k odgovornemu razmisleku o skupni energetski prihodnosti, prihodnost odgovorno gradimo že danes,« je o dogodku povzel generalni direktor GEN energije Blaž Košorok.

»Nizkoogljično je zares odlično!«  Mladi s svojo kreativnostjo ponovno o nizkoogljični prihodnosti