Poročilo po zaključeni 8. redni seji nadzornega sveta GEN
Krško, 07.02.2014

Nadzorni svet družbe GEN energija se je včeraj na svoji osmi redni seji seznanil s smernicami novega Razvojnega načrta za obdobje od 2014 do 2023 in poslovodstvu naložil, naj v treh mesecih pripravi predlog novega razvojnega načrta družbe.

Razvojni načrt za obdobje od 2014 do 2023 bo prilagojen spremenjenim okoliščinam, kot so tržne razmere in načrtovani razvojni projekti, ki pomembno vplivajo na poslovanje družbe. Na včerajšnji seji je nadzorni svet po seznanitvi z Informacijo o poslovanju družbe in skupine GEN v obdobju od 1.1.2013 do 31.12.2013 ugotovil, da je družba v preteklem letu poslovala uspešno in v skladu z načrti, pri čemer je večino načrtovanih rezultatov tudi presegla. Nadzorni svet se je seznanil tudi z Revizijskim poročilom Računskega sodišča.

 

Poročilo po zaključeni 8. redni seji nadzornega sveta GEN