Nuklearni elektrarni Krško okoljsko soglasje za podaljšanje obratovanja
Krško, 16.01.2023

Ministrstvo za okolje in prostor je Nuklearni elektrarni Krško, največjemu viru nizkoogljične energije v Skupini GEN in v Sloveniji, izdalo okoljsko soglasje za podaljšanje obratovalne dobe. Gre za izjemno pomemben korak, ki omogoča dolgoročno obratovanje, na katerega je jedrska elektrarna tehnološko pripravljena do leta 2043.

Jedrska energija je stabilen, cenovno ugoden in nizkoogljičen vir električne energije, ki ima skupaj z obnovljivimi viri energije osrednjo vlogo pri energetsko podnebnem prehodu v trajnostni način življenja in ogljično nevtralnost. NEK je kot osrednji steber zanesljive oskrbe Slovenije v izjemni kondiciji, kar potrjujejo tudi vsakokratne mednarodne ocene odličnosti. Visoka pripravljenost, odlični obratovalni in varnostni kazalci so rezultat štiridesetletnega znanja in izkušenj jedrskih strokovnjakov z obratovanjem in vodenjem jedrske elektrarne, premišljenih, sistematičnih in pravočasnih investicij, pa tudi dobro razvite jedrske infrastrukture na nacionalni ravni. Vse to za Slovenijo predstavlja pomembno prednost, ki ima z NEK tudi v času zaostrenih energetskih razmer dragocen domač vir nizkoogljične električne energije s stabilnim obratovanjem 24 ur na dan, vse dni v letu.

Več o pridobitvi okoljevarstvenega soglasja za podaljšanje obratovalne dobe NEK preberite na spletni strani NEK.

Nuklearni elektrarni Krško okoljsko soglasje za podaljšanje obratovanja