Dr. Paravan: JEK2 je projekt celotne države
Ljubljana, 29.03.2023

Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ je danes razpravljala o izvajanju projekta JEK2, katerega nosilec je družba GEN Energija. Seje, ki jo je sklical predsednik komisije Jernej Vrtovec, sta se udeležila tudi generalni direktor GEN dr. Dejan Paravan in poslovni direktor Danijel Levičar.

Dr. Paravan je v razpravi poudaril, da JEK 2 ni samo projekt GEN energije, temveč celotne države - gre za največji v zgodovini Slovenije. Opozoril je, da projekt ne sme postati talec obračunov dnevne politike in da ne gre za dvoboj med jedrsko energijo in obnovljivimi viri energije. V našem elektroenergetskem sistemu se namreč jedrska energija in obnovljivi viri energije dopolnjujejo. Ena tehnologija v energetiki ni rešitev, rešitev je kombinacija različnih tehnologij, med katerimi je tudi jedrska energija, je poudaril.

Dr. Paravan je dejal, da je uporaba jedrske energije realna opcija, na kateri moramo maksimalno delati in graditi. V Skupini GEN zato prenavljamo strateški razvojni načrt, ki predvideva pospešene investicije obnovljive vire in jedrsko energijo, JEK2 pa ima v njem osrednjo vlogo. O poteku projekta je dejal, da zdaj dobivamo prve podatke o okvirni vrednosti projekta in časovnem načrtu ter izvajamo tehnični dialog s potencialnimi dobavitelji tehnologije za drugi blok jedrske elektrarne v Krškem. Točna časovnica projekta zaradi njegove kompleksnosti ni znana, ta bo bolj jasna v kasnejših fazah projekta.

JEK2 je osrednji strateški razvojni projekt Skupine GEN, ki bo pomembno prispeval k razvoju sodobne, zanesljive, varne in okolju prijazne ter v prihodnost usmerjene oskrbe Slovenije z električno energijo. JEK2 je ključen za uresničevanje ciljev podnebne nevtralnosti in razogljičenja slovenskega sistema proizvodnje električne energije.

 

 

Dr. Paravan: JEK2 je projekt celotne države