Sodni postopek zaključen v prid družbe GEN in direktorja Martina Novšaka
Krško, 13.01.2014

V petek, 10. 1., je bila na Okrožnem sodišču v Krškem zaključena pravdna zadeva zaradi ugotovitve ničnosti sklepov prve izredne seje nadzornega sveta družbe GEN energija, d.o.o., z dne 14.3.2013.

Sklepi nadzornega sveta z omenjene seje, na kateri je bil Martin Novšak odpoklican z mesta direktorja družbe in imenovan v.d. direktorja družbe dr. Igor Šalamun, so nični, je ugotovilo sodišče. Sodba je pravnomočna, tako Martin Novšak ostaja direktor družbe GEN energija.

Sodni postopek zaključen v prid družbe GEN in direktorja Martina Novšaka