Objavljeno Letno poročilo družbe in Skupine GEN za leto 2022
Krško, 01.08.2023

Skupina GEN je v letu 2022 kljub energetski krizi in dramatičnim razmeram na energetskih trgih uspešno uresničevala svoje poslanstvo. Slovenskim odjemalcem smo ves čas zagotavljali zanesljivo, cenovno dostopno in nizkoogljično energijo po pogodbeno obljubljenih cenah, vsi proizvodni objekti družb Skupine GEN pa so obratovali zanesljivo, varno in okolju prijazno.

V okviru svojega delovanja vseskozi naslavljamo ključne izzive na področju energetike: predvsem razogljičenje, energetski prehod ter samooskrbo in energetsko samozadostnost. Cilj Skupine GEN je, da (p)ostane glavni izvajalec prehoda v samooskrben in brezogljičen elektroenergetski sistem, kakršen je najbolj zanesljiv in cenovno konkurenčen. 

Celovit pregled delovanja in poslovanja v letu 2022 zajema letno poročilo, vabljeni k ogledu tukaj.

Objavljeno Letno poročilo družbe in Skupine GEN za leto 2022