Interaktivna simulacija NEK postala srebrna inovacija
Brdo pri Kranju, 21.09.2023

Gospodarska zbornica Slovenije je 19. septembra 2023 podelila nacionalna priznanja najbolj inovativnim podjetjem in inovatorjem. Med prejemniki srebrnega priznanja je tudi GEN energija, ki je z razširjeno ekipo razvila interaktivno simulacijo delovanja Nuklearne elektrarne Krško. 

Interaktivna spletna simulacija delovanja NEK je namenjena spodbujanju in krepitvi energetske pismenosti. To je spletno orodje, ki omogoča izobraževanje na daljavo različnim skupinam zainteresiranih, predvsem mentorjem in učencem, ki sodelujejo na vseslovenskem ozaveščevalnem projektu in tekmovanju Mladi genialci. Hkrati omogoča širjenje, dostopnost informacij o jedrski energiji in tehnologiji preko svetovnega spleta.

Simulacija delovanja NEK je edinstvena, njeno največjo dodano vrednost je mogoče videti ob povratnih informacijah srednješolskih mentorjev med izobraževanjem dijakov za tekmovanje Mladi genialci. Predstavlja zelo atraktiven in sodoben način prenosa znanja na mlade in omogoča, da jih bolj uspešno navdušimo za tehniško-naravoslovne poklice.

Pri inovaciji so sodelovali sodelavci GEN energije, v partnerstvu z Nuklearno elektrarno Krško, Izobraževalnim centrom jedrske tehnologij in Fakulteto za energetiko Univerze v Mariboru. 

Interaktivna simulacija NEK postala srebrna inovacija