V GEN krepimo komuniciranje o statusu projekta JEK2
Ljubljana, 14.02.2024

Izgradnja nove jedrske elektrarne v Krškem (JEK2) je osrednji strateški projekt, ki bo na zanesljiv, varen, okoljsko odgovoren in ekonomsko učinkovit način odločilno prispeval k razogljičenju slovenskega elektroenergetskega sistema. V Skupini GEN nadaljujemo s prizadevanji za celovito obveščanje javnosti o statusu in aktivnostih na tem projektu, ki smo jih v februarju še okrepili.

Da bi omogočili širši vpogled in razumevanje, pripravljamo predstavitve projekta JEK2 različnim deležnikom in zainteresiranim javnostim. Pred dnevi smo na srečanje povabili predstavnike okoljevarstvenih nevladnih organizacij, danes pa smo začeli z rednimi mesečnimi brifingi, na katerih bomo novinarje slovenskih medijev seznanjali z aktivnostmi, ki jih izvajamo na projektu. Vsak mesec bomo poročali o statusu projekta, odgovarjali na vprašanja novinarjev in predstavili najaktualnejše teme – tokrat smo se posvetili področju radioaktivnih odpadkov. Naslednje takšno srečanje je predvideno sredi marca.

V GEN krepimo komuniciranje o statusu projekta JEK2