Okrožno sodišče Krško odredilo začasno zadržanje sklepov 1. izredne seje nadzornega sveta GEN
Krško, 20.03.2013

Dne, 14. 03. 2013, je bil zoper podjetje GEN energija d.o.o., podan predlog za izdajo začasne odredbe zaradi ugotovitve ničnosti oziroma neobstoja sklepov 1. izredne seje nadzornega sveta podjetja GEN energija.

Na podlagi predloga je Okrožno sodišče v Krškem, dne 19. 03. 2013, izdalo začasno odredbo, ki odreja zadržanje izvršitve sklepov iz zapisnika 1. izredne seje nadzornega svet družbe GEN energije. Začasna odredba bo veljala do končne pravnomočne sodne odločbe.

V sklepu sodišča je zapisano, da sprejeti sklepi nadzornega sveta GEN o razrešitvi direktorja Martina Novška, imenovanju vršilca dolžnosti Igorja Šalamuna in objavi razpisa javnega razpisa za novega direktorja, nimajo nobenih pravnih učinkov.

Tako do pravnomočne sodne odločbe velja Martin Novšak za edinega zakonitega zastopnika (direktor) družbe GEN energija, d.o.o.