Nadzorni svet o akcijskem načrtu ukrepov optimizacije skupine GEN
Vrbina, 22.07.2015

Nadzorni svet družbe GEN energija se je 22. julija 2015 sestal na svoji enaindvajseti redni seji. Na njej se je poleg tekočega poslovanja družbe GEN energija d.o.o. seznanil tudi z Akcijskim načrtom ukrepov optimizacije skupine GEN. Zaradi zaostrenih razmer na trgu električne energije je namreč ena izmed prioritetnih nalog skupine GEN tudi racionalizacija in optimizacija poslovanja vseh družb, ki delujejo v skupini.

Nadzorni svet o akcijskem načrtu ukrepov optimizacije skupine GEN