Uspešna prva vključitev HE Krško v elektroenergetsko omrežje Slovenije
Krško, 04.07.2012

Kljub temu, da akumulacijski bazen še ne omogoča polnitve do zgornje kote akumulacijskega bazena, bodo v naslednjih dneh izvedeni obremenitveni testi agregata v obsegu, ki ga omogoča znižana gladin in trenutni pretoki reke Save. V drugi polovici meseca julija pa je predvideno neprekinjeno testno obratovanje prvega agregata.

Uspešna prva vključitev HE Krško v elektroenergetsko omrežje Slovenije