Zaposlimo PRIPRAVNIKA ali PRIPRAVNICO V SLUŽBI ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI
Vrbina, 18.06.2012

Naziv delovnega mesta: Asistent v službi za odnose z javnostmi - pripravnik

Organizacijska enota: Služba za odnose z javnostmi

Vrsta in vsebina dela:

  • pomoč v službi za odnose z javnostmi pri izoblikovanju, vzdrževanju in ohranjanju medsebojnih odnosov z različnimi javnostmi ter pomoč pri izvajanju različnih komunikacijskih programov in aktivnosti, po navodilu nadrejenih vodij in poslovodje - direktorja,
  • obveščanje različnih javnosti o dogajanjih, načrtih in spremembah v poslovanju družbe ter pomoč pri proučevanju in analizi odzivov uporabnikov, po navodilu nadrejenih vodij in poslovodje - direktorja,
  • priprava in pisanje osnutkov različnih (informativnih ter promocijskih) gradiv, vzdrževanje stikov z novinarji, obiskovalci, poslovnimi partnerji idr. ter pomoč pri odgovarjanju na vprašanja zainteresiranih javnosti oz. posameznikov,
  • priprava osnutkov oglasov in drugih podpornih aktivnosti na področju trženja (marketinga),
  • pomoč v službi za odnose z javnostmi pri odnosih z mediji: priprava osnutkov tiskanih sporočil za objavo v množičnih medijih in sodelovanje z novinarji, ob uporabi in pripravi različnih medijskih pripomočkov (fotografije, letaki, radijska in TV sporočila, internet),
  • pomoč pri pripravi letnih in trajnostnih poročil ter organizaciji različnih dogodkov,
  • urejanje spletnih strani in upravljanje spletnih socialnih omrežij, lahko tudi revij in biltenov, ki so namenjeni t.i. interni javnosti ali zaposlenim v podjetju,
  • opravljanje vseh del po nalogu in navodilih neposredno nadrejenih vodij in poslovodje – direktorja.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta

Raven izobrazbe: 6/II

Smer izobrazbe: politologija, komunikologija ali druga primerna smer

Dodatna znanja in zahteve: aktivno znanje angleškega jezika, vozniški izpit B kategorije

Delovne izkušnje: /

Poskusno delo: /

Zahtevnost dela, tarifni razred: zelo zahtevna dela, VI. tarifni razred

 

Izbranega kandidata/kandidatko bomo zaposlili za določen čas 1 leta.

Kandidati lahko prijavo z življenjepisom oddajo najkasneje do 23.06.2012 na naslov: GEN energija d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško.

 

Dodatne informacije dobite pri ge. Vanji Bogolin, tel. št. 07 49 10 130.