Nadzorni svet GEN energije dal soglasje k Poslovnemu načrtu za leto 2010
Krško, 12.02.2010

Sprejeti Poslovni načrt bo omogočal skupini GEN dobre okvirje za normalno poslovanje družb in zagotavljanje optimalnega obratovanja proizvodnih objektov. Nadzorni svet je med drugim obravnaval tudi informacijo o poteku dogovorov s skupino HSE, ki vodi projekt TEŠ 6 in zadolžil direktorja, da nadaljuje z dogovori, ki bodo v korist obeh strani.

Sporočilo za medije - 12. 02. 2010

Dodatne informacije
Služba za komuniciranje:
Tanja Jarkovič
T: + 386 (0)7 49 10 180