Skupina GEN uspešno zaključuje investicijsko intenzivno leto 2016
Krško, 21.12.2016

Skupina GEN, ki je bila letos investicijsko najbolj dejavna skupina v Sloveniji, poslovno leto zaključuje uspešno: uresničili so zastavljene cilje, vključno z najpomembnejšim, zanesljivo oskrbo z električno energijo iz nizkoogljičnih virov po konkurenčnih cenah. K dobrim rezultatom poslovanja je pomembno prispevala Nuklearna elektrarna Krško, kjer so uspešno izvedli obsežen remont in bodo dosegli načrtovano proizvodnjo. Na področju vodne energije je uspešno potekal največji energetski projekt v Sloveniji, izgradnja hidroelektrarne Brežice, ki prehaja v zaključne faze. Proizvodnja vseh hidroelektrarn v letu 2016 bo v družbi Hidroelektrarne na spodnji Savi skladna z načrti, medtem ko v Savskih elektrarnah Ljubljana pričakujejo celo nekoliko višjo proizvodnjo od načrtovane. Termoelektrarna Brestanica je z zanesljivostjo zagonov tudi v letošnjem letu potrdila svojo vlogo pri zagotavljanju stabilnosti elektroenergetskega sistema, ob tem pa so začeli tudi z izvedbo osrednjega razvojnega projekta, izgradnjo nadomestnega plinskega agregata.

Generalni direktor družbe GEN energija Martin Novšak izpostavlja, da so v luči zaostrenih tržnih razmer, ki so se nadaljevale tudi v 2016, zadovoljni z rezultati obratovanja elektrarn v skupini. Do konca leta bodo vse enote skupno proizvedle približno 3,3 TWh električne energije. »Ključno je, da smo v skupini GEN uspeli skozi vse leto obvladovati tveganja obratovanja energetskih objektov. Posodobitve in investicije v energetskih objektih so bile obsežne in zahtevne – zaposleni v skupini so jih, tudi z dobrim sodelovanjem s partnerji, izpeljali učinkovito, varno in odgovorno. Ocenjujemo, da smo v danih razmerah poslovali zelo dobro, poslovni rezultati bodo na ravni skupine GEN sicer nekoliko nižji od dokaj optimistično zastavljenih načrtov, na ravni družbe pa skladno s planom pričakujemo dobiček okoli 15 milijonov evrov.«  

Vrednost investicij in naložb, ki so jih letos izvedle družbe, vključene v skupino GEN, znaša skoraj 100 milijonov evrov investicij. Med najpomembnejšimi so tehnološke nadgradnje v NEK, nadaljevanje izgradnje verige hidroelektrarn na spodnji Savi in začetek zamenjave plinskih turbin v Termoelektrarni Brestanica. V skupini GEN na temelju uspešnega poslovanja in usmeritve k čistim trajnostnim in obnovljivim virom energije za proizvodnjo električne energije nadaljujejo s pripravami na nove investicije in snujejo prihodnje načrte. Zaključiti nameravajo izgradnjo HE Brežice in nadaljevati s pripravami na gradnjo HE Mokrice, sledile pa bodo tudi nadaljnje faze zamenjave plinskih blokov PB 1–3 v Termoelektrarni Brestanica.

Na področju trgovanja in prodaje električne energije je skupina GEN zasnovala lastniške in poslovne odnose, ki bodo omogočali konkurenčen položaj na trgu. Družbi GEN-I in Elektro Energija bosta s povezovanjem okrepili konkurenčni položaj in skupaj ponujali inovativne rešitve na energetskih trgih Slovenije, sosednjih držav ter trgih Jugovzhodne Evrope. Združevanje obeh družb omogoča stabilizacijo poslovanja in prodaje električne energije ter omogoča nadaljnji fleksibilen razvoj, ki je dolgoročno trajnostno usmerjen. Z optimizacijo stroškov storitev v celotni verigi od proizvodnje do prodaje električne energije bodo veliko pridobili zlasti kupci električne energije, tako v segmentu gospodinjskih kot poslovnih odjemalcev. GEN energija s tem krepi vertikalno povezavo znotraj skupine GEN od proizvodnje do končnih kupcev, obenem pa zagotavlja pogoje za stabilno obratovanje in poslovanje vseh elektrarn v skupini GEN, ki skupaj prispevajo 40 % vse električne energije, proizvedene v Sloveniji – od tega več kot 99 % iz nizkoogljičnih virov.

Prvi mož družbe GEN energija Novšak poudarja, da se na energetskih trgih že dalj časa soočajo z velikimi distorzijami, ki so posledica različnih energetskih politik posameznih evropskih držav ter zaostrenih dogajanj na svetovnih trgih z energenti: »Dolgotrajno zahtevne razmere postavljajo elektroenergetske družbe pred velike izzive, ki narekujejo nenehno prilagajanje na vseh ravneh delovanja – vsaka investicija mora biti zelo premišljena, ekonomsko upravičena in imeti zagotovljene vire financiranja, intenzivno pa prilagajamo tudi vse stroške in odhodkovno plat poslovanja družb v skupini. Ob tem se neprestano jasno zavedamo naše temeljne odgovornosti, to je varne in zanesljive oskrbe z električno energijo po konkurenčnih cenah, kar seveda predstavlja stroške ter terja primerna in pravočasna vlaganja v obratovanje. V danih razmerah bo za državo posebej velik izziv dolgoročno zagotoviti dosežen standard oskrbe z električno energijo.«

V GEN poudarjajo, da je Slovenija pred ključnimi strateškimi odločitvami, ko lahko s premišljenim in realnim energetskim konceptom izbere trajnostno oskrbo z energijo, ki bo omogočila dejanske korake v smeri nizkoogljične družbe ter bo hkrati ekonomsko in družbeno sprejemljiva. »Vse to omogoča dolgoročna uporaba jedrske energije, ki Sloveniji že zdaj zagotavlja konkurenčno ceno električne energije in prispeva tako h konkurenčnosti slovenskega gospodarstva kot k znižanju zneskov na položnicah za elektriko. Če naj to velja tudi v prihodnosti, je pomembno, da se v pravem trenutku odločamo za prave investicije. Verjamemo, da je JEK 2 prava investicija in upamo, da bo odločitev sprejeta pravočasno,« je zaključil Martin Novšak.

Dodatne informacije
Služba za komuniciranje:
Tanja Jarkovič
T: + 386 (0)7 49 10 180