Spletno stičišče eSvet lahko pomembno prispeva h krepitvi energetske pismenosti
Ljubljana, 20.11.2014

Ljubljana, 20. november 2014 – Danes je družba GEN energija predstavila spletno stičišče o energiji in energetiki eSvet (www.esvet.si), v nadaljevanju pa so strokovnjaki razpravljali o oblikovanju energetske prihodnosti. Zbrani so bili enotni, da je krepitev energetske pismenosti nujna podlaga za odgovorno oblikovanje trajnostne energetske prihodnosti.

V GEN energiji so na področju krepitve energetske pismenosti aktivni že več let. V letu 2011 so odprli Svet energije – interaktivno multimedijsko središče o energiji in energetiki, ki ga letno obišče med osem in deset tisoč obiskovalcev. Letos pa so v sodelovanju s strokovnimi partnerji (družbe v skupini GEN, Univerza v Mariboru, Inštitut Jožef Stefan, ELES, ARAO) pripravili spletno stičišče o energiji in energetiki, ki so ga poimenovali eSvet.

»Če se želimo v energetiki odločati odgovorno in dolgoročno ter ekonomsko, družbeno in okoljsko trajnostno, moramo imeti znanje – poznati dejstva in številke. V energetiki si ne moremo privoščiti, da številke in dejstva ne štejejo nič več kot strokovno neutemeljene puhlice in zavajanja, saj so posledice napačnih odločitev lahko za Slovenijo preveč usodne, tako z ekonomskega, okoljskega kot družbenega vidika. Energetske odločitve, ki jih bomo sprejeli danes, bodo namreč zaznamovale še nekaj prihodnjih generacij«, je uvodoma poudaril Martin Novšak, direktor GEN energije. Spletno stičišče eSvet bo zainteresiranim državljanom ponujalo strokovno utemeljena dejstva in številke o energiji, pomenu in rabi energije v vsakdanjem življenju, virih energije, s katerimi se oskrbujemo danes, s poudarkom na virih in tehnologijah za proizvodnjo električne energije ter pomenu zanesljive oskrbe z električno energijo – danes in jutri.

Melita Lenošek Kavčič iz GEN energije, ki je vodila vzpostavitev spletnega stičišča eSvet, je izpostavila, da je projekt zastavljen tako, da bo živel v sodelovanju s širšo energetsko strokovno javnostjo, ki bo želela prispevati k obveščanju in ozaveščanju državljanov o aktualnih in relevantnih energetskih temah. »Tako bo zmanjševal vrzel, ki pogosto nastaja v razumevanju energetskih tem, projektov in prioritet med laično in strokovno javnostjo«, je še dodala Kavčičeva.

Posvet je bil razdeljen v dva sklopa in zastavljen tako, da so kratkim predstavitvam utrinkov iz eSveta sledili strokovni prispevki energetskih in drugih strokovnjakov. Na štiri ure trajajočem posvetu se je tako zvrstilo devet predavanj o različnih, z energetiko povezanih temah. V prvem sklopu so predavatelji predstavili dejstva o energiji in njenem pomenu za vsakdanje življenje (prof. dr. Marko Marhl, Univerza v Mariboru), koliko energije porabimo v Sloveniji (mag. Irena Praček, Agencija za energijo), stanje in izzive elektroenergetskega sistema Slovenije (dr. Janko Kosmač, ELES) ter pomen jedrske energije (Matjaž Žvar, NEK in doc. dr. Tomaž Žagar, ARAO) in vodne energije (Silvester Jeršič, HESS) za oskrbo Slovenije z električno energijo. Po koncu prvega sklopa so se na dogodek preko videopovezave vključili dijaki iz Šolskega centra Krško-Sevnica, ki so udeležencem predstavili svoje vtise o spletnem stičišču eSvet.

V drugem sklopu pa so udeleženci posveta iskali odgovore na vprašanje, kako oblikovati energetsko prihodnost Slovenije. Med drugim so se v predstavitvah in razpravi dotaknili pomena energetske učinkovitosti v vseh fazah, od proizvodnje električne energije do njenega prenosa, distribucije in rabe (mag. Boris Sučić, IJS CEU), energije za nizkoogljično prihodnost Slovenije (prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj), zanesljive oskrbe z energijo po konkurenčnih cenah (Martin Novšak, GEN energija) in oblikovanja trajnostne energetske prihodnosti (Danijel Levičar, Direktorat za energijo).

Udeleženci posveta so se strinjali, da lahko o energetski prihodnosti racionalno in na podlagi številk razmišljajo le energetsko pismeni posamezniki, zato so vse aktivnosti za krepitev energetske pismenosti med različnimi deležniki zelo pomembne. Pomen eSveta se po njihovem mnenju skriva v priložnostih za vsebinsko nadgrajevanje in spodbujanje vključevanja širše strokovne javnosti v komunikacijo s spletnimi obiskovalci.

Spletno stičišče eSvet (www.esvet.si) je tako od danes naprej na voljo za raziskovanje vprašanj o energiji in energetiki, na njem pa bodo objavljena tudi vsa današnja predavanja.

Dodatne informacije
Služba za komuniciranje:
Tanja Jarkovič
T: + 386 (0)7 49 10 180