Zaposlitev
Prikaži arhiv novic:
Krško, 02.06.2023
V družbi GEN energija d.o.o. vabimo k sodelovanju sodelavca za male modularne reaktorje. Z namenom doseganja ciljev razogličenja slovenske energetike v družbi GEN energija in Skupini GEN podrobno spremljamo razvoj novih nizkoogličih tehnologij. Sestavljamo ekipo inženirjev za male modularne reaktorje (SMR) in vabimo k sodelovanju sodelavca za male modularne reaktorje. Več...
Krško, 26.05.2023
V družbi GEN energija d.o.o. vabimo k sodelovanju svetovalca za obnovljive vire in prožnost. Odgovoren bo za področje razvoja obnovljivih virov energije (OVE), virov prožnosti in naprednih storitev, za informiranje in ozaveščanje o potencialu OVE, virov prožnosti in naprednih storitev, sodeloval bo pri energetski politiki in energetskih projektih s ciljem doseganja nacionalnih ciljev razogličenja in povečanja deleža OVE v elektroenergetski sistem, skrbel bo za investicije in izvedbo projektov OVE in virov prožnosti ter njihovo implementacijo znotraj družbe GEN in Skupine GEN, … Več...
Krško, 26.05.2023
V družbi GEN energija d.o.o. vabimo k sodelovanju vodjo sektorja komuniciranja in trajnostnega razvoja. Svetoval bo poslovodstvu pri konstruktivnem in uravnoteženem komuniciranju podjetja z mediji in drugimi javnostmi ter po potrebi svetoval pri kriznem komuniciranju, odgovoren bo za zagotavljanje izvajanja strategije komuniciranja v skladu z vizijo, poslanstvom in vrednotami družbe GEN, s temeljnim namenom krepitve ugleda družbe GEN in Skupine GEN, sodeloval bo pri razvoju zavezništev in partnerstev na lokalni in nacionalni ravni, skrbel za področje trajnostnega razvoja in uresničevanje trajnostnih ciljev… Več...
Krško, 26.05.2023
V družbi GEN energija d.o.o. vabimo k sodelovanju izvršnega direktorja za finance. Odgovoren bo za organizacijo, vodenje in koordinacijo področja računovodstva in financ skladno z računovodskimi in finančnimi predpisi in standardi, kontroling, investicijski finančni inženiring, skrbel bo za strateški razvoj področja in finančno načrtovanje, prepoznavanje ter ovrednotenje tveganj ter pripravo ukrepov za zmanjševanje tveganj na sprejemljivo raven,… Več...