Znanstveni festival Elektrofest razbijal mite o elektromagnetnem sevanju
Ljubljana, 18.09.2015

Danes so uveljavljene elektro institucije – ELES, Elektroinštitut Milan Vidmar, Fakulteta za elektrotehniko in GEN energija – med skoraj 500 dijaki širile energetsko pismenost in skupaj razbijale mite o elektromagnetnem sevanju. V okviru dogodka so strokovnjaki z že omenjenih inštitucij pripravili tako predavanja, znanstvene poskuse, družabne igre za lažje razumevanje znanstvenih tem kot publikacije, vse skupaj pa so začinili še z družabnim programom. Osrednji dogodek Elektrofesta v Ljubljani je bilo kot že leta poprej odprtje razstave v preddverju upravne stavbe družbe ELES. Tokrat so na ogled postavili zbrana fotografska dela z mednarodnega natečaja Prenašamo energijo, ki ga je družba ELES organizirala v sodelovanju z Muzejem za arhitekturo in oblikovanje. Odprtja so se udeležili tudi  direktorji elektro inštitucij – Aleksander Mervar, ELES, dr. Boris Žitnik, EIMV, Martin Novšak, GEN energija in dekan FE UL dr. Igor Papič.

Poleg razstave fotografij bo na ogled tudi nekaj reprodukcij plakatov, ki so do 1. novembra sicer na ogled na razstavi Stoletje plakata v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, ki ga je podprla družba ELES. Slednja je za dijake na Elektrofestu premierno prikazala animirani film o delovanju elektroenergetskega sistema Republike Slovenije in osrednje vloge družbe ELES, sistemskega operaterja prenosnega elektroenergetskega omrežja RS v njem. S strokovnjaki, ki delujejo v področju za infrastrukturo prenosnega omrežja, pa so dijakom na poljuben način prikazali, kakšne zahteve glede elektromagnetnih sevanj imajo daljnovodi pri gradnji in kasneje svojem delovanju. 

Ker je bila osrednja tema letošnjega Elektrofesta elektromagnetno sevanje, so na Elektroinštitutu Milan Vidmar pripravili predstavitev, ki se je osredotočila na nizkofrekvenčna elektromagnetna polja v naravnem in življenjskem okolju. V visokonapetostnem laboratoriju so demonstrirali meritev električnega in magnetnega polja omrežne frekvence pri različnih vrednostih napetosti in toka.

Dijaki so se v učilnici s strokovnjaki GEN energije »sprehodili« po elektromagnetnem spektru. Praktično so prikazali različne vrste elektromagnetnega sevanja, fizikalne lastnosti elektromagnetnega sevanja ter njegovo uporabo v industriji, medicini, astronomiji … Poudarek je bil na radiovalovih, mikrovalovih, IR, UV in gama sevanjih ter vidni svetlobi. Poleg tega so se srednješolci lahko podali na pot izzivov, kako izbrati ustrezno energetsko mešanico v Sloveniji, da lahko proizvedemo zadostno količino električne energije v vseh urah dneva, na okolju prijazen način ter po ugodnih cenah.  Računalniška simulacija energetske mešanice je sicer del stalne razstave v Svetu energije, interaktivnem centru o energiji in energetiki v GEN energiji v Krškem.

Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani je na letošnjem Elektrofestu pripravila za dijake radijsko igro Lov na lisico. Slednja je razmeroma stara tehnično športna igra v naravi, kjer se spoznamo z delovanjem radijskih oddajnikov in sprejemnikov. Naloga vsakega radijskega oddajnika je, da posreduje v okolico  elektromagnetno sevanje, ki ga prestreže sprejemnik in pretvori v koristni signal. Pri igri Lov na lisico se kot radijski oddajniki ter sprejemniki uporabijo lavinske žolne. Na letošnjem Elektrofestu so dijaki tako iskali lisico v parku pred Fakulteto za elektrotehniko. V praksi pa so se na ta način naučili poiskati skriti oddajnik in s tem osvojili osnovne principe razširjanja elektromagnetnih sevanj.

Dijake je po zaključku znanstvenega dela čakal še zabavni del pred upravno stavbo družbe ELES. Tam sta jih zabavala radio Antena, mladi talenti in »gverilec« Birko.

 

 

Znanstveni festival Elektrofest razbijal mite o elektromagnetnem sevanju