Nadzorni svet o poslovanju družbe in skupine GEN v prvih devetih mesecih leta
Vrbina, 11.11.2015

Nadzorni svet družbe GEN energija se je danes sestal na svoji triindvajseti redni seji. Na njej se je med drugim seznanil z informacijo o povezovanju družb GEN-I in Elektro energija ter njegovimi sinergijami, pa tudi z Benchmarking analizo med družbo GEN energija d.o.o. in primerljivimi družbami v dejavnosti.

Na obsežnem dnevnem redu je bila tudi informacija o poslovanju družbe GEN energija in skupine GEN v prvih devetih mesecih letošnjega leta. Nadzorni svet je ocenil, da doseženi rezultati sledijo zastavljenim ciljem.

Nadzorni svet o poslovanju družbe in skupine GEN v prvih devetih mesecih leta