Nadzorni svet dal soglasje k poslovnemu načrtu družbe in skupine GEN za leto 2016
Vrbina, 21.12.2015

Nadzorni svet družbe GEN energija je na petindvajseti redni seji, v ponedeljek, 21. decembra 2015, obravnaval in podal soglasje k Poslovnemu načrtu družbe GEN energija d.o.o. in skupine GEN za leto 2016 z napovedjo poslovanja za leti 2017 in 2018. Poslovni načrt, ki sledi ambicioznim ciljem, temelji na nadaljnji optimizaciji poslovanja družbe in skupine GEN, velik poudarek pa daje tudi zagotavljanju varnosti obratovanja proizvodnih enot in izkoriščanju razvojnih potencialov družbe ter skupine GEN. Nadzorniki so se na zadnji seji v letošnjem letu seznanili tudi z možnostmi lastništva družbe GEN v GEN-I.

Nadzorni svet dal soglasje k poslovnemu načrtu družbe in skupine GEN za leto 2016