Vabljeni k ogledu letnega poročila družbe in skupine GEN za leto 2015
Vrbina, 21.06.2016

Poslanstvo GEN uresničujemo ljudje – zaposleni,

ki s svojim vsakodnevnim strokovnim, predanim in odgovornim delom prispevajo k vsem vidikom uresničevanja trajnostnega razvoja: k obratovalni učinkovitosti, poslovni odličnosti, okoljski odgovornosti in družbeni skrbnosti skupine GEN ter vseh vanjo vključenih družb.

Kako to počnemo, kakšne poslovne rezultate smo dosegli v preteklem letu, koliko električne energije smo proizvedli iz nizkoogljičnih virov energije - jedrske in vodne energije in kateri so strateški razvojni načrti in investicije skupine GEN, vse te odgovore dobite na naši novi spletni strani:  http://letnoporocilo.gen-energija.si/.

Vabljeni k branju!

GEN energija

Vabljeni k ogledu letnega poročila družbe in skupine GEN za leto 2015