Nadzorni svet o napovedih poslovanja družbe ter o lastniških spremembah v povezavi z GEN-I
Vrbina, 20.06.2016

Nadzorni svet družbe GEN energija se je na redni seji v petek, 17. junija, seznanil z Analizo občutljivosti poslovanja družbe GEN na spremembo prodajnih cen za leti 2017 in 2018 ter z možnimi ukrepi in posledično izpostavljenostjo družbe. Nadzorni svet se je seznanil tudi z lastniškimi spremembami v povezavi z družbo GEN-I in konceptom ureditve bodočih lastniških razmerij ter podal soglasje poslovodstvu za nadaljnje korake v načrtovani smeri.

Nadzorni svet o napovedih poslovanja družbe ter o lastniških spremembah v povezavi z GEN-I